Innehållspublicerare

Anna palautetta

Innehållspublicerare

Siirry OmaKYSiin

Navigeringsmeny

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on kuntoutus- ja palvelujärjestelmään liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Kuntoutusohjaaja toimii yhteyshenkilönä kodin, sairaalan ja kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden välillä. Hänen tehtävänään on tukea asiakkaita ja heidän läheisiään muuttuvissa elämäntilanteissa. Kuntoutusohjaaja osallistuu muun muassa kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

Kuntoutusohjaaja ohjaa palvelujen käytössä sekä auttaa yhteydenpidossa viranomaisiin ja muihin kuntoutuksen toimijoihin. Hän ohjaa asiakasta apuvälineasioissa ja asuntoon liittyvissä muutostöissä. Kuntoutusohjaaja neuvoo ja ohjaa vammaisuuteen liittyvissä kuntoutus- ja sosiaaliturva-asioissa.

Toimintamuodot:

* kotikäynnit

* päiväkoti-/koulukäynnit

* työpaikkakäynnit

* tapaamiset sairaalan osastoilla ja poliklinikoilla

* ensitietopäivät ja sopeutumisvalmennus.

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä kuntoutusohjaajaan suoraan ilman lähetettä. Yhteydenottaja voi olla myös läheisesi tai terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä.

Kuntoutusohjaus: lastenneurologia

Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä asiakas, hänen läheisensä tai sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta. Kuntoutusohjaajan palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Ytterligare information

Kuntoutusohjaaja: pitkäaikaissairaat lapset

Kuntoutusohjaaja tukee pitkäaikaissairasta lasta ja hänen perhettään sekä lähiyhteisöään selviytymään paremmin sairauden kanssa. Hän antaa laaja-alaista palveluihin ja tukitoimiin liittyvä ohjausta ja neuvontaa.

Kuntoutusohjaajan palvelut ovat lapselle ja hänen perheelleen maksuttomia. Lähetettä ei tarvita ja kuntoutusohjaajaan voi olla yhteydessä aina tarpeen sitä vaatiessa.

Ytterligare information

Kuntoutusohjaus: näkövammaiset lapset, kuopiolaiset ja siilinjärveläiset aikuiset

Kuntoutusohjausta näkövammaisille lapsille, heidän perheilleen sekä kuopiolaisille ja siilinjärveläisille aikuisille.

Ytterligare information

Kuntoutusohjaus: neurologiset aikuiset

Kuntoutusohjausta ja neuvontaa erilaisissa kuntoutumiseen liittyvissä asioissa.

Ytterligare information

Kuntoutusohjaus: kuulovammaiset lapset, nuoret ja työikäiset sekä kielihäiriöiset lapset

Kuntoutusohjaaja antaa laaja-alaista palveluihin ja tukitoimiin liittyvä ohjausta ja neuvontaa.

Ytterligare information

Kuntoutusohjaus: näkövammaiset aikuiset ja kuurosokeat

Kuntoutusohjaaja antaa laaja-alaista palveluihin ja tukitoimiin liittyvä ohjausta ja neuvontaa näkövammaisille aikuisille ja kuurosokeille henkilöille.

Ytterligare information

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopistollinen sairaala tarjoaa korkeatasoista hoitoa kaikilla lääketieteen erikoisaloilla, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia.

Sairaalan tärkein tehtävä on antaa potilaille parasta mahdollista hoitoa. Ennen kaikkea KYS onkin sairaala, jonka potilaat ovat mielipidetiedustelujen mukaan erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Sairaalan potilaaksi pääset kiireettömissä tilanteissa lääkärin lähetteellä esimerkiksi terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, toisesta sairaalasta tai yksityislääkäriasemalta. Tutkimuksia ja hoitoja tehdään sekä poliklinikoilla että vuodeosastoilla. Kiireellisiä päivystystilanteita varten sairaala toimii ympäri vuorokauden.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri huolehtii alueensa 247 000 asukkaan erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Osoite

Puijonlaaksontie 2, 70210 KUOPIO

Muut yhteystiedot

Puhelin

Ytterligare information