Tiedepalvelukeskus web-sisältö

Tiedepalvelukeskus

Tiedepalvelukeskus palvelee tutkimusasioissa joustavasti, osaavasti ja tehokkaasti. Palveluja tarjotaan koko Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Neuvoja ja ohjausta voi kysyä tutkimuksen kaikissa vaiheissa.

Tiedepalvelukeskus haitari

Tutkimusrahoitushakujen kartoitus

 • VTR, Akatemia- ja EU-haut
 • Ajankohtaiset säätiöhaut ja tiedotus
 • Rahoitushakemuksissa tekninen avustaminen
 • EU-hakemukset (KYS organisaatiokuvaukset ja tekninen tuki)

Luvat ja lausunnot, neuvonta ja tekninen avustaminen

 • Fimea / EudraCT, FinData sekä muut kansalliset rekisterit

Tutkimuseettinen toimikunta

 • erityisasiantuntijan ja puheenjohtajan konsultaatio, neuvonta, lausuntohakemuksessa avustaminen, asiakirjojen tarkastus, päätöksistä tiedottaminen
 • tietosuojakysymyksissä avustaminen (tutkittavien informointi)

eTutkija

 • tutkimuslupa (tutkimus- ja innovaatiojohtaja), kustannuserittely, organisaatiositoumus, omarahoitusosuudet, tietolupa (KYS-rekisterit)

ISLAB-sopimukset

KYSin sisäiset sopimukset

 • apteekki
 • kuvantamiset
 • patologiasopimus
 • arkistointi

Tutkimussopimukset (tutkimuslakimies)

 • toimeksiantotutkimukset
 • akateemisen yhteistyötutkimuksen sopimukset
 • palvelunosto ja –myyntisopimukset

Budjetoinnissa avustaminen tutkimusta suunniteltaessa

Tutkimuksen rekisteröinti (clinicaltrials.gov)

Tutkimusten aloituskokouksiin osallistuminen

Biostatistikon palvelut

 • suunnittelukokoukset, voimalaskelmat, tutkittavien satunnaistaminen

Taloushallinto

 • kustannuspaikan perustaminen, laskutus, laskujen asiatarkastus, kustannusseurannat

Talousraportointi

 • Akatemia- ja EU-hankkeet ym. rahoittajat

Henkilöstöhallinto

 • työsopimukset

Biostatistikon palvelut

 • tilastomenetelmien opastus, laskelmissa avustaminen ja laskelmien tekeminen

eTutkija

 • tutkimusluvan muutokset

Tutkimuseettisen toimikunnan lausuntohakemuksen muutokset

Sopimusten muutokset ja amendmentit

Julkaisujen rekisteröinti (Julki)

eTutkija

 • päättymisilmoitus (mikäli rahaa käytössä)

Biostatistikon palvelut

 • menetelmäkuvaukset julkaisuihin, tulosten tulkinnassa avustaminen

Julkaisujen rekisteröinti (Julki)

Talousraportointi

 • Akatemia- ja EU-hankkeet ym. rahoittajat

Avustaminen arkistoinnissa ja materiaalin siirrossa KYSin arkistoon

Sivukartta

Tiedepalvelukeskus yhteystiedot

Yhteystiedot

Puijon sairaala, rak. 4, 4. krs.
Postiosoite: Kuopion yliopistollinen sairaala, PL 1711, Puijonlaaksontie 2, 70211 Kuopio

Sähköposti: tiedepalvelukeskus@kuh.fi

Juha Töyräs
tutkimus- ja innovaatiojohtaja
p. 044 717 4444
Tutkimuksen johtaminen, vastuu Tiedepalvelukeskuksen ja Kansainvälisten palveluiden toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Emilia Kansanen
tutkimuspäällikkö
p. 044 717 4900

Kirsi Luoto
erityisasiantuntija
p. 044 717 2102
PSSHP:n tutkimuseettisen toimikunnan toiminta, ohjaus, neuvonta, kouluttaminen, kehittäminen, tutkimusetiikan tukihenkilö, KYS tutkimussäätiön asiamies.

Tuomas Selander
erva-biostatistikko
p. 044 717 9583
KYS erva-alueen tutkijoiden auttaminen tilastotieteellisissä kysymyksissä.

Irma Ihalainen
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 711 3750
Koulutus-EVO, VTR, KYS erva-tutkimustoimikunta, KYS tutkimussäätiön sihteeri.

Maire Anttonen
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 717 4953
Aistielinsairaudet, kl. fysiologia, kl. neurofysiologia, kl. radiologia, kl. patologia ja sisätaudit.

Anu Bruun
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 717 2114
Tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri, syöpäkeskus, ihotaudit, keuhkosairaudet, neurokirurgia, PTH-yksikkö, biopankki.

Marika Makkonen
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 717 4951

Kristiina Nerg
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 717 4950
Kirurgia, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, psykiatria, lääkehuolto, hoito- ja terveyshallintotiede sekä muut terveystieteelliset tutkimukset, viestintä.

Mari Ollikainen
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 717 2115
Tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri, lapset ja nuoret, neurologia, viestintä.

Helena Pehkonen
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 717 6040
KYS erva-tutkimustoimikunnan käytännön toiminnan koordinointi, VTR, Sydänkeskus, ensihoitokeskus, kuntoutus, naistentaudit ja synnytykset, päivystys, anestesia- ja leikkaustoiminta, tehohoito.

Niina Lappalainen
tiedepalvelusihteeri
p. 044 717 4435 

sähköpostit: etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi