Murupolku

Tietoa palvelusta

Tietoa palvelusta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin verkkopalvelua ylläpitää sairaanhoitopiirin viestintäyksikkö. Verkkosivuston www.psshp.fi vastaava toimittaja on viestintäjohtaja.

Tekijänoikeudet

Sairaanhoitopiirillä on kaikki oikeudet sivustolla julkaistavaan aineistoon, jos toisin ei ole mainittu. Verkkopalvelun sivuille voi tehdä linkityksiä ja tekstiä voi lainata, mutta kaikissa tapauksissa lähde on aina mainittava, jos muuta ei sovita. Muun aineiston käyttämisestä pitää aina sopia erikseen sairaanhoitopiirin viestintäyksikön kanssa.

Oikeudellinen vastuu

Verkkopalvelun sisältöä päivitetään ja se pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ei kuitenkaan vastaa virheiden tai sivuston käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä kustannuksista tai vahingoista. Kaikissa tilanteissa verkkopalvelun tietojen oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei voida taata. Sairaanhoitopiiri ei ole vastuussa sivuston teknisistä häiriöistä johtuvista haitoista. Sairaanhoitopiiri ei myöskään vastaa niistä verkkoaineistoista, joihin sairaanhoitopiirin sivustolta on linkki. PSSHP pidättää oikeuden tehdä sivustolle muutoksia tai rajoittaa sinne pääsyä pakottavista syistä.

Palaute

Verkkosivuston kautta lähetetty palaute ohjautuu asiasta vastaavalle sairaanhoitopiirin henkilölle. Palautelomakkeen kautta ei voi kuitenkaan laittaa vireille virallisia toimenpiteitä vaativia asioita. Palautelomakkeeseen ei saa myöskään syöttää arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötunnuksia tai potilaan hoitoon tai terveydentilaan liittyviä asioita.

RSS-syöte

Käyttäjä voi tilata verkkosivuston RSS-syötteen, jolloin hän saa tiedon uusista ajankohtaistiedotteista tai julkaisuista.

Henkilötietojen käsittely

Verkkopalvelujen käyttäjien henkilötietoja ei kerätä. Käyttäjä voi ilmoittaa yhteystietojaan haluamallaan tavalla, jos hän haluaa esimerkiksi vastauksen palautteeseensa. Verkkopalvelun käytöstä kerätään tilastotietoa, kuten kävijämääriä, eri sivujen käyttöastetta sekä palvelun sisääntulo- ja poistumissivutietoja. Näitä tietoja hyödynnetään verkkopalvelun kehitystyössä.