Tietoja

Tietoa terveydenhuollon henkilökunnalle

Suomalaisten lasten uudet kasvukäyrät
Lasten kasvu
Lasten kasvun seuranta

Kuinka mitataan?

Mittaajan käsikirja (PDF)

Tietoa vanhemmille

Kymmenen kohtaa, jotka on hyvä tietää lasten kasvusta ja sen seurannasta

Tietoa kasvututkimusryhmästä

Tutkimusryhmä

Hyödyllisiä linkkejä

Lastenneuvolakäsikirja (www)
Lasten kasvunseurannan uudistamistyöryhmän loppuraportti (PDF)
Duodecim-terveyskirjaston lasten BMI-laskuri (www) 
Lasten lihavuuden käypä hoito -suositus

Kasvukäyriä maailmalla