Hallinto ja päätöksenteko toimielimet

Toimielimet

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on kuntayhtymä, jonka toiminnasta päättävät jäsenkunnat. Kuntayhtymällä on 18 omistajakuntaa, joissa on yhteensä 247 000 asukasta.

Kuntayhtymää johtaa ja ohjaa jäsenkuntien edustajista koostuva hallitus. Hallituksen valitsee valtuusto, joka käyttää ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä.

Jäsenkuntien valtuutettujen määrä on suhteutettu niiden asukaslukuun. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Kysterin johtokunta sekä perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta ohjaavat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Kysteri-liikelaitoksen toimintaa.

Vuoden 2022 kokousaikataulu

Valtuusto (klo 12.00-14.00)
4.4.
6.6.
24.10.
12.12.

Hallitus (kokoukset klo 9.30-12.00, valtuustopäivinä klo 8.00-10.00)
29.3. klo 17
26.4. klo 17
23.5.
6.6.
16.8.
12.9.
26.9.
11.10. klo 17
24.10.
28.11.
12.12.

Seminaarit ja iltakoulut
Valtuuston seminaari 4.4. valtuuston kokouksen jälkeen
Valtuuston seminaari 24.10. valtuuston kokouksen jälkeen

Hallituksen seminaari
29.-30.9.

Omistajaohjausjaosto (klo 9.00-10.30)
6.4.
4.5.
15.6.
17.8.
7.9.
12.10.
9.11.
14.12.

Hallituksen iltakoulut (klo 17.00-18.30)
17.3.
16.6.
31.8.
20.10.
24.11.
8.12.

Luottamustoimipalkkioiden aikataulu 2022

Hallinto ja päätöksenteko toimielimet lue lisää