Toisiolain mukaiset neuvontapalvelut bannerikuva

Nainen kuulokkeeet korvilla

Toisiolain mukaiset neuvontapalvelut

Toisiolain mukaiset neuvontapalvelut

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019, toisiolaki) mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa tallennettujen henkilötietojen käsittelyn toisiolain mukaisiin käyttötarkoituksiin, vaikka niitä ei ole alun perin tallennettu siinä tarkoituksessa.

Toisiolain mukaisia käyttötarkoituksia ovat  

 • tilastointi
 • tieteellinen tutkimus
 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • opetus
 • tietojohtaminen
 • sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta sekä
 • viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät.

Toisiolaki koskee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon julkisia palvelunjärjestäjiä, kuten Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä.

Neuvontapalvelut

Toisiolain mukaisten neuvontapalveluiden yhteystietona on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä kirjaamon sähköpostiosoite kirjaamo@kuh.fi

Kirjaamon sähköpostiosoitteeseen pyydetään toimittamaan kyselyt, jotka koskevat

 • käytettävissä olevia rekistereitä
 • rekistereiden tietosisältöä sekä
 • rekisteritietojen soveltuvuutta edellä lueteltuihin toisiolain mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Ohjeistus biopankkia koskevien pyyntöjen osalta löytyy Itä-Suomen Biopankin verkkosivuilta.

Rekisterit

Käytettävissä olevista rekistereistä on lisätietoja sairaanhoitopiirin selosteiden koostesivulla, josta löytyy tietoja käytettävissä olevista mahdollisista rekistereistä

 • potilasrekisterin tietosuojaseloste sekä
 • palkka- ja henkilöstöhallinnon rekisteri.

Toisiolain mukaiset neuvontapalvelut lue lisää