Hoitopalvelut tuki- ja liikuntaelin banneri

Potilas ja hoitaja

Murupolku

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Haitarisivu

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien toimialaan kuuluvat ortopedia, traumatologia ja käsikirurgia. Kolmasosa KYSin kaikista leikkauksista liittyy tuki- ja liikuntaelimiin. Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä. Kiireelliset päivystyspotilaat hoidetaan traumatologisessa ensiavussa.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoito on keskitetty Puijon sairaalaan. Vuodessa yksikköön tulee lähetteitä noin 9000, poliklinikkakäyntejä on noin 20 000 ja leikkauksia tehdään 6500.

Tehokkaat käytännöt, lyhyet hoitoajat

Nykyaikaisten tutkimus- ja hoitoketjujen ansiosta potilaiden hoitoajat ovat aikaisempaa lyhyemmät. Esimerkiksi tekonivelpotilaat käyvät noin kaksi viikkoa ennen leikkausta esitarkastuksessa, jolloin käydään läpi kaikki leikkaukseen liittyvät asiat. Näin potilas voi tulla toimenpiteeseen leikkauspäivän aamuna. Hyvällä suunnittelulla sairaalassaoloaika on saatu lyhentymään noin kolmeen vuorokauteen.Poista

​​​​​​​

Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka on vireä ja aktiivinen lääketieteen kandidaatti-  ja erikoislääkärikoulutusyksikkö. Lääkärien, erikoislääkärien ja sairaanhoitajien koulutuksesta vastaavat professorit sekä kliiniset ja hoitotyön opettajat. Opetussairaalan henkeen kuuluu, että koko henkilökunta osallistuu opetukseen. Mainittavaa on myös, että Itä-Suomen yliopistossa on myös Suomen ainoa traumatologian professuuri.

KYSin ortopedian ja traumatologian erikoislääkärikoulutus arvostetaan korkealle. Osoituksena siitä KYSiin hakeutuu koulutettavia lääketieteellisistä tiedekunnista ympäri Suomea. Ortopedikoulutus on tyypillistä mestari-kisälli -opetusta. Koulutuskierrossa on kerrallaan 7–8 tulevaa ortopedia.

Palveluyksikön tutkimus on merkittävä osa KYSin ja Itä-Suomen yliopiston tuki- ja liikuntaelinsairauksien kansainvälisesti arvostettua toimintaa. Vahvuuksia ovat poikkitieteellinen, verkostoitunut tutkimusyksikkö, hyvin määritellyt tutkimusaineistot sekä tutkimusmyönteiset potilaat, jotka ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen seurantaan.

Lue lisää

Hoidot ja tutkimukset tietoa KYSistä