Tutkimus

Ammattitaitoiset tutkijat tekevät Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä laadukasta ja monimuotoista tutkimusta hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Tieteellinen tutkimus on olennainen osa Kuopion yliopistollisen sairaalan jokapäiväistä toimintaa. Lisätietoa löydät valikon kautta.