Keksintöilmoitus

Työsuhdekeksintölain mukaan keksijä on velvollinen viipymättä jättämään keksinnöstään kirjallisen keksintöilmoituksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.

Jos Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ottaa työsuhdekeksintölain mukaisen oikeuden keksintöön, ilmoittaa se siitä keksijälle viimeistään neljän kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ilmoittaa, ettei se aio siirtää oikeuksia itselleen tai jättää edellä mainitun ilmoituksen tekemättä määräajassa (4 kk) sinulle, kuuluvat oikeudet keksintöön keksijälle.

Keksijä ei saa ilman Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kirjallista suostumusta määrätä keksintöilmoituksessa kuvatusta keksinnöstä tai ilmaista ulkopuoliselle mitään sitä koskevaa siten, että siitä voisi olla seurauksena keksinnön julkiseksi tuleminen, hyväksikäyttö toisen lukuun tai muu patentoinnin este.

Keksijä voi kuitenkin hakea työsuhdekeksintöilmoituksen tehtyään keksinnölle patenttia Suomessa. Patenttihakemusta ei saa jättää ennen kuin kuukausi (1 kk) on kulunut siitä, kun keksijä on kirjallisesti ilmoittanut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille aikeestaan hakea patenttia.