Patentti

Patentti on määräaikainen yksinoikeus valmistaa ja kaupata ammattimaisesti keksimäänsä tuotetta tai soveltaa keksimäänsä menetelmää. Ollakseen patentoitavissa keksinnön täytyy olla uusi, keksinnöllinen ja teollisesti hyödynnettävissä.

Patenttia sääntelevät Patenttilaki (550/1967) ja patenttiasetus (669/1980). Patentilla tarkoitetaan keksijälle ja/tai keksinnön oikeuksien haltijalle hakemuksesta myönnettyä yksinoikeutta määräajan ammattimaisesti valmistaa ja pitää kaupan keksimäänsä tuotetta tai soveltaa keksimäänsä menetelmää. Ollakseen patentoitavissa keksinnön tulee olla uusi, keksinnöllinen ja teollisesti hyödynnettävissä.

Patenttihakemuksessa keksintö on kuvattava niin yksityiskohtaisesti, että muut osaisivat patenttihakemuksen perusteella käyttää keksintöä. Patenttihakemuksessa on ilmaistava selvästi ja yksiselitteisesti myös se mitä halutaan suojata.

Suomessa myönnetty patentti voidaan pitää voimassa 20 vuoden ajan patenttihakemuksen tekemispäivästä. Patentoinnin hakeminen yksin Suomessa ei ole kuitenkaan riittävää. Keksintö voidaan suojata vain niissä maissa ja alueilla, missä patenttia haetaan. Siten on selvitettävä ne maat ja alueet, missä keksinnölle on kiinnostavimmat markkinat.

Vaikka keksinnön suojaaminen on tärkeää, ei pelkkä patentointi yksin ole kannattavaa vaan keksinnön on oltava kaupallistettavissa ja siihen tulee kohdistua kaupallista kiinnostusta, jotta keksintö saadaan markkinoille. Patentoinnin kannalta keskeistä on, että keksintö on siinä määrin kehittynyt, että keksintö on todella tuotteistettavissa eikä se ole niin alkuvaiheessa, että se vaatii vielä huomattavaa kehitystyötä ennen kuin keksintö on tuotteistettavissa.

Lisätietoja patentista saa Patentti- ja rekisterihallituksen sivustolta. Katso myös Patenttiopas ja Patenttikäsikirja.