Työsuhdekeksintö

Keksinnöllä tarkoitetaan uutta ja käyttökelpoista ratkaisua tiettyyn ongelmaan. Keksintö voi olla tuote, laite, menetelmä tai myös jonkin ennestään tunnetun uusi käyttömuoto.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin työsuhteessa tehtyjä keksintöjä säätelevät laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (656/1967) sekä asetus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (527/1988). Työsuhdekeksintölakia sovelletaan Suomessa patentilla suojattavissa oleviin keksintöihin.

Työnantajan ja keksijän oikeudet keksintöön riippuvat siitä, missä yhteydessä työtehtävään keksintö on syntynyt.

Työsuhdekeksinnön edellytyksenä on työsuhde Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin joko työntekijänä tai tutkijana. Jos työntekijällä on työsuhde Itä-Suomen yliopistoon tai muuhun yliopistoon tai korkeakouluun, niin keksintöön sovelletaan lakia oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (369/2006). Pääsääntöisesti keksintöilmoitus on tehtävä kaikille samanaikaisille työnantajille.

Ulkopuolisella rahoituksella ja/tai tilaustutkimuksessa syntyneiden keksintöjen ja tutkimustulosten omistusoikeudesta on voitu sopia edellä mainitusta poikkeavasti. Tällaiset sopimukset on tehtävä ennen tutkimuksen aloittamista. Tavanomaista on, että tilaustutkimuksen rahoittaja myös omistaa tulokset. Sopimus, joka rajoittaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin työsuhdekeksintölain perustuvaa oikeutta, ei ole Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä sitova, ellei Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ole sopimuksen osapuolena.