KYS erva-tutkimustoimikunta

KYS erityisvastuualueen (erva) tutkimustoimikunta on terveydenhuoltolain edellyttämä toimielin. KYS erva-tutkimustoimikunta päättää valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa tutkimushankkeille. KYS erva-tutkimustoimikunnan keskeisenä tehtävänä on edistää ja hallinnoida yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen toteutumista KYS erva-alueella. Toimikunnassa on monitieteellinen edustus erva-alueen terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Valtio myöntää erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille rahoitusta käytettäväksi yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. Rahoitus myönnetään tutkimustoimikunnalle neljäksi vuodeksi sosiaali- ja terveysministeriön tekemän päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Terveyden tutkimuksen rahoitusta voivat hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, valtion mielisairaalat tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetyt palvelujen tuottajat (= julkisen terveydenhuollon toimijat).

KYS erva-tutkimustoimikunta päättää valtion tutkimusrahoituksen (VTR) hakumenettelyistä ja huolehtii haun toteutumisesta. Tutkimustoimikunta päättää VTR:n myöntämisestä VTR-kelpoisten organisaatioiden tutkimushankkeille hakemusten perusteella. Lisäksi se vastaa rahoituksen käytön raportoinnista sosiaali- ja terveysministeriölle. Raportissa ilmoitetaan rahoituksen käyttö painoalueittain.

KYS erva-tutkimustoimikunnan käytännön toiminta hallinnoidaan KYSin Tiedepalvelukeskuksessa. KYS erva-alueen sairaanhoitopiirien ja Niuvanniemen sairaalan erva-yhteyshenkilöt huolehtivat tiedonvälityksestä ja yhteydenpidosta omassa organisaatiossaan.
 

KYS erva-tutkimustoimikunnan kokoonpano 15.2.2021-

ESSOTE
Jarmo J Koski, varapuheenjohtaja
varajäsen Tuula Klaavuniemi

KSSHP
Pauliina Aukee
varajäsen Heljä Lundgren-Laine

Niuvanniemen sairaala
Tero Hallikainen
varajäsen Olavi Louheranta

PSSHP
Tatu Kemppainen, puheenjohtaja
varajäsen Taina Kalliomäki

Siun sote
Esa Jantunen
varajäsen Juha Mustonen

SOSTERI
Eija Ruotsalainen
varajäsen Ulla Kemppainen

Muut läsnäolijat
lakimies Paavo Autere, PSSHP/KYS
lakimies Risto Salmi, PSSHP/KYS
erva-tutkimuskoordinaattori Helena Pehkonen, Tiedepalvelukeskus, KYS
tutkimushallintokoordinaattori Irma Ihalainen, sihteeri, Tiedepalvelukeskus, KYS

KYS erva-tutkimustoiminnan yhteyshenkilöt

KSSHP – Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
tutkimuskoordinaattori Päivi Lampinen
tutkimuskoordinaattori Anna Puupponen
Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
opetus- ja tutkimuskoordinaattori Mari Matveinen

ESSOTE – Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
johtajaylilääkäri, terveyspalvelujen johtaja Jarmo Koski
sihteeri Pirkko Tikkanen

SOSTERI - Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
ylihoitaja Ulla Kemppainen
LT, dos Petri Juvonen

PSSHP –Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
erva-tutkimuskoordinaattori Helena Pehkonen
tutkimushallintokoordinaattori Irma Ihalainen

PSSHP/ Perusterveydenhuollon yksikkö
hallintosihteeri Mirkka Tulokas

Niuvanniemen sairaala
sihteeri Aija Räsänen

ISLAB - Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä
hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala

Ylä-Savon sote
terveysjohtaja Eija Jestola
johtava lääkäri Anssi Uutela

 

Yhteystiedot

Puijon sairaala, rak. 4, 4. krs.

Postiosoite
Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS erva-tutkimustoimikunta, Puijonlaaksontie 2, PL 100 70029 KYS

Tatu Kemppainen
Puheenjohtaja
p. 044 717 2824
tatu.kemppainen@kuh.fi

Helena Pehkonen
erva-tutkimuskoordinaattori
p. 044 717 6040

Irma Ihalainen
tutkimushallintokoordinaattori
p. 044 711 3750

Tuomas Selander
erva-biostatistikko
p. 044 717 9583

etunimi.sukunimi@kuh.fi