KYS erva-tutkimustoimikunta

KYS erityisvastuualueen (erva) tutkimustoimikunta on terveydenhuoltolain edellyttämä toimielin. KYS erva-tutkimustoimikunta päättää valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa tutkimushankkeille. KYS erva-tutkimustoimikunnan keskeisenä tehtävänä on edistää ja hallinnoida yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen toteutumista KYS erva-alueella. Toimikunnassa on monitieteellinen edustus erva-alueen terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Valtio myöntää erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille rahoitusta käytettäväksi yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. Rahoitus myönnetään tutkimustoimikunnalle neljäksi vuodeksi sosiaali- ja terveysministeriön tekemän päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Terveyden tutkimuksen rahoitusta voivat hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, valtion mielisairaalat tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetyt palvelujen tuottajat (= julkisen terveydenhuollon toimijat).

KYS erva-tutkimustoimikunta päättää valtion tutkimusrahoituksen (VTR) hakumenettelyistä ja huolehtii haun toteutumisesta. Tutkimustoimikunta päättää VTR:n myöntämisestä VTR-kelpoisten organisaatioiden tutkimushankkeille hakemusten perusteella. Lisäksi se vastaa rahoituksen käytön raportoinnista sosiaali- ja terveysministeriölle. Raportissa ilmoitetaan rahoituksen käyttö painoalueittain.

KYS erva-tutkimustoimikunnan käytännön toiminta hallinnoidaan KYSin Tiedepalvelukeskuksessa. KYS erva-alueen sairaanhoitopiirien ja Niuvanniemen sairaalan erva-yhteyshenkilöt huolehtivat tiedonvälityksestä ja yhteydenpidosta omassa organisaatiossaan.

Yhteystiedot

Puijon sairaala, rak. 4, 4. krs.

Postiosoite
Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS erva-tutkimustoimikunta, Puijonlaaksontie 2, PL 100 70029 KYS

Tatu Kemppainen
Puheenjohtaja
p. 044 717 2824
tatu.kemppainen@kuh.fi

Helena Pehkonen
erva-tutkimuskoordinaattori
p. 044 717 6040

Tuomas Selander
erva-biostatistikko
p. 044 717 9583

etunimi.sukunimi@kuh.fi