Tiedepalvelukeskus

   

KYSin Tiedepalvelukeskus on tutkimushallinnon tukipalveluyksikkö, joka palvelee tutkimusasioissa joustavasti, osaavasti ja tehokkaasti. Palveluja tarjotaan koko KYSin erityisvastuualueelle.

Tiedepalvelukeskuksen palvelut alueen tutkijoille, tutkimushoitajille ja muille tutkimuksen parissa työskenteleville KYSissä tehtävissä terveystieteellisissä tutkimuksissa:
 

 

Tiedepalvelukeskuksen strategia (kuva)Palvelulupaus

"Tehokasta ja kokonaisvaltaista asiantuntijapalvelua"
 

Yhteystiedot

Puijon sairaala, rak. 4, 4.krs.
Postiosoite: Kuopion yliopistollinen sairaala, PL 100, Puijonlaaksontie 2, 70029 KYS

sähköposti: Tiedepalvelukeskus@kuh.fi

Tiedepalvelukeskus

Esko Vanninen (poissa)
tutkimus- ja innovaatiojohtaja  
p. 044 711 3265  
(rak. 10, 5.krs.) 
Tutkimuksen johtaminen, vastuu Tiedepalvelukeskuksen toiminnasta ja sen kehittämisestä 

Kirsi Luoto 
tutkimuspäällikkö  
p. 044 717 2102 
PSSHP:n tutkimuseettisen toimikunnan toiminta, kouluttaminen, KYS erva- toimikunta, viestintä, VTR, KYS tutkimussäätiön asiamies 

Helena Pehkonen 
erva-tutkimuskoordinaattori  
p. 044 717 6040 
KYS erva-tutkimustoimikunnan käytännöntoiminnan koordinointi, VTR, Sydänkeskus, ensihoitokeskus,
kuntoutus, naistentaudit ja synnytykset,
päivystys ja tehohoito, kirurgia 

Tuomas Selander 
erva-biostatistikko 
p. 044 717 9583
KYS erva-alueen tutkijoiden auttaminen tilastotieteellisissä kysymyksissä. 

Irma Ihalainen 
tutkimushallintokoordinaattori  
p. 044 711 3750
Koulutus
-EVO, VTR, KYS erva-tutkimustoimikunta, KYS tutkimussäätiön sihteeri 

Anu Bruun 
tutkimushallintokoordinaattori  
p. 044 717 2114 
Tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri, syöpäkeskus, sisätaudit, PTH-yksikkö, muut terveystieteelliset tutkimukset 

Mari Ollikainen 
tutkimushallintokoordinaattori  
p. 044 717 2115 
Lapset ja nuoret, tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri, viestintä 

Maire Anttonen 
tutkimushallintokoordinaattori  
p. 044 717 4953 
Kuvantamiskeskus, aistielinsairaudet, hoito- ja terveyshallintotieteelliset tutkimukset 

Tuuli Kosunen 
tutkimushallintokoordinaattori  
p. 044 717 4951 
Neurokeskus, anestesia- ja leikkaustoiminta, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, psykiatria 

Sinikka Venäläinen
tutkimushallintokoordinaattori
p. 044 717 5824
JULKI

sähköposti: etunimi.sukunimi at kuh.fi