Tiedepalvelukeskus

 

KYSin Tiedepalvelukeskus on tutkimushallinnon tukipalveluyksikkö, joka palvelee tutkimusasioissa joustavasti, osaavasti ja tehokkaasti. Palveluja tarjotaan koko KYSin erityisvastuualueelle.

Tiedepalvelukeskuksen palvelut alueen tutkijoille, tutkimus-hoitajille ja muille tutkimuksen parissa työskenteleville KYSissä tehtävissä terveystieteellisissä tutkimuksissa: tutkimuksen tukipalvelut, koulutus, tiedottaminen.

Tiedepalvelukeskuksen palvelut tutkijoille

Ennen tutkimuksen alkamista
Tutkimuksen aikana
Tutkimuksen loputtua

Ennen tutkimuksen alkamista

Tutkimusrahoitushakujen kartoitus
- VTR, Akatemia- ja EU-haut
- Ajankohtaiset säätiöhaut ja tiedotus
- Rahoitushakemuksissa tekninen avustaminen
- EU-hakemukset (KYS organisaatiokuvaukset ja tekninen tuki)

Luvat ja lausunnot, neuvonta ja tekninen avustaminen
- Fimea / EudraCT, FinData sekä muut kansalliset rekisterit

Tutkimuseettinen toimikunta
- kehittämispäällikön ja puheenjohtajan konsultaatio, neuvonta, lausun-tohakemuksessa avustaminen, asiakirjojen tarkastus, päätöksistä tiedottaminen
- Tietosuojakysymyksissä avustaminen (tutkittavien informointi)

eTutkija
- tutkimuslupa (tutkimus-ja innovaatiojohtaja), kustannuserittely, organisaatiositoumus, omarahoitus -osuudet, tietolupa (KYS-rekisterit)

ISLAB-sopimukset

KYSin sisäiset sopimukset
- apteekki

- kuvantamiset
- patologiasopimus
- arkistointi

Tutkimussopimukset (tutkimuslakimies)
- toimeksiantotutkimukset
- akateemisen yhteistyötutkimuksen sopimukset
- palvelunosto ja –myyntisopimukset

Budjetoinnissa avustaminen tutkimusta suunniteltaessa

Tutkimuksen rekisteröinti (clinicaltrials.gov)

Tutkimusten aloituskokouksiin osallistuminen

Biostatistikon palvelut
- suunnittelukokoukset, voimalaskelmat, tutkittavien satunnaistaminen

Tutkimuksen aikana

Taloushallinto
- kustannuspaikan perustaminen, laskutus, laskujen asiatarkastus, kustannusseurannat

Talousraportointi
- Akatemia- ja EU-hankkeet ym. rahoittajat

Henkilöstöhallinto
- työsopimukset

Biostatistikon palvelut
- tilastomenetelmien opastus, laskelmissa avustaminen ja laskelmien tekeminen

eTutkija
- tutkimusluvan muutokset

Tutkimuseettisen toimikunnan lausuntohakemuksen muutokset

Sopimusten muutokset ja amendmentit

Julkaisujen rekisteröinti (Julki)

Tutkimuksen loputtua

eTutkija
- päättymisilmoitus (mikäli rahaa käytössä)

Biostatistikon palvelut
- menetelmäkuvaukset julkaisuihin, tulosten tulkinnassa avustaminen

Julkaisujen rekisteröinti (Julki)

Talousraportointi
- Akatemia- ja EU-hankkeet ym. rahoittajat

Avustaminen arkistoinnissa ja materiaalin siirrossa KYSin arkistoon

Yhteystiedot

Puijon sairaala, rak. 4, 4.krs.
Postiosoite: Kuopion yliopistollinen sairaala, PL 100, Puijonlaaksontie 2, 70029 KYS

sähköposti: Tiedepalvelukeskus@kuh.fi

Tiedepalvelukeskus

Juha Töyräs
tutkimus- ja innovaatiojohtaja  
p. 044 717 4444  
Tutkimuksen johtaminen, vastuu Tiedepalvelukeskuksen ja Kansainvälisten palveluiden toiminnasta ja sen kehittämisestä

Emilia Kansanen
tutkimuspäällikkö
p. 044 717 4900

 

Kirsi Luoto 
kehittämispäällikkö  
p. 044 717 2102 
PSSHP:n tutkimuseettisen toimikunnan toiminta, ohjaus, neuvonta, kouluttaminen, kehittäminen, tutkimusetiikan tukihenkilö, KYS tutkimussäätiön asiamies 

Helena Pehkonen 
erva-tutkimuskoordinaattori  
p. 044 717 6040 
KYS erva-tutkimustoimikunnan käytännöntoiminnan koordinointi, VTR, Sydänkeskus, ensihoitokeskus,
kuntoutus, naistentaudit ja synnytykset,
päivystys

Tuomas Selander 
erva-biostatistikko 
p. 044 717 9583
KYS erva-alueen tutkijoiden auttaminen tilastotieteellisissä kysymyksissä. 

Irma Ihalainen 
tutkimushallintokoordinaattori  
p. 044 711 3750
Koulutus
-EVO, VTR, KYS erva-tutkimustoimikunta, KYS tutkimussäätiön sihteeri 

Anu Bruun 
tutkimushallintokoordinaattori  
p. 044 717 2114 
Tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri, syöpäkeskus, ihotaudit, keuhkosairaudet, neurokirurgia, PTH-yksikkö, biopankki  

Mari Ollikainen 
tutkimushallintokoordinaattori  
p. 044 717 2115 
Lapset ja nuoret, neurologia, tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri, viestintä 

Maire Anttonen 
tutkimushallintokoordinaattori  
p. 044 717 4953 
Aistielinsairaudet, kiininen fysiologia, kliininen neurofysiologia, sisätaudit, psykiatria 

Pia Tossavainen
tutkimushallintokoordinaattori
p 044 717 4951

Anestesia- ja leikkaustoiminta, tehohoito

Tuuli Kosunen 
tutkimushallintokoordinaattori  
p. 044 717 4951 
poissa 13.10.2021-27.3.2022

Sinikka Venäläinen
tutkimushallintokoordinaattori
p. 044 717 5824
kirurgia
, kliininen patologia ja radiologia, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, hoito- ja terveyshallintotieteelliset sekä muut terveystieteelliset tutkimukset

sähköposti: etunimi.sukunimi at kuh.fi