Muut tutkimusluvat

Tieteellinen tutkimus tarvitsee erilaisia tutkimustyypistä riippuen erilaisia viranomaislupia ja lausuntoja.

Keskeisiä viranomaisia, joilta lupia haetaan ovat muun muassa THL, Findata, Valvira ja Fimea. Muita tutkimusten kannalta keskeisiä tahoja ovat Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Geenitekniikan lautakunta (GTLK).

Lisätietoa muista tutkimusluvista on koottu omille alasivuilleen.