Muut tutkimusluvat

Tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen edellyttää tutkimustyypistä riippuen erilaisia viranomaislupia, eri viranomaisille tehtäviä lausuntoja tai ilmoituksia.

Keskeisiä viranomaisia, joilta lupia haetaan ovat muun muassa Findata, erityistapauksissa THL,  ja Fimea. Muita tutkimusten kannalta keskeisiä tahoja ovat Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Geenitekniikan lautakunta (GTLK).

Lisätietoa muista tutkimusluvista on koottu omille alasivuilleen.