Geenimuunneltua materiaalia käyttävät tutkimukset

Geenimuunnellun materiaalin tutkimuksista on joko tehtävä ilmoitus tai haettava lupa Geenitekniikan lautakunnalta (GTLK). Kliinisestä tutkimuksesta on tehtävä ilmoitus/lupahakemus silloin, kun tutkimus koskee muuntogeenisten organismien käyttöä suljetussa tilassa.

Muuntogeenisellä organismilla tai mikro-organismilla tarkoitetaan organismia tai mikro-organismia, jonka perintöainesta on muunnettu. Geeniteknologisia menetelmiä tai aineistoa käyttävää tutkimusta kutsutaan GMO (geenimuunneltu organismi)- tai GMM (geenimuunneltu materiaali)-tutkimukseksi. Pelkkä DNA:n tutkiminen ei tee tutkimuksesta GMM-tutkimusta.

Lääketieteessä tyypillisiä geeniteknologian sovelluksia ovat esimerkiksi rokotteet.