Kudostutkimukset ja biopankkitutkimus

Kudostutkimukset ja biopankkitutkimus ovat lainmukaista toimintaa. Sekä kudos- että biopankkitutkimus tarvitsevat KYSiltä tutkimuseettisen toimikunnan puoltavan lausunnon ja organisaatioluvan ennen tutkimuksen aloittamista

 

Kudostutkimus


Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää luvan ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteelliseen käyttöön. Lupa myönnetään sille terveydenhuollon toimintayksikölle tai laitokselle tai patologian osastolle, jonka toimintaa varten kudokset, elimet tai solut on irrotettu tai jossa tutkimus tehdään.

Lisätietoa Fimean verkkosivuilla.

 

Biopankkitutkimus

Biopankkitutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa hyödynnetään biopankissa säilytettäviä ihmisperäisiä solu- ja kudosnäytteitä tai niihin liittyviä tietoja. Biopankkiin koottuja näytteitä voidaan käyttää biolääketieteen perustutkimukseen sekä epidemiologiseen ja muuhun terveystieteelliseen tutkimukseen.

Lisätietoa Fimean verkkosivuilta.

Lue lisää