Kudostutkimukset ja biopankkitutkimus

Kudostutkimukset ja biopankkitutkimus ovat lainmukaista toimintaa. Sekä kudos- että biopankkitutkimus tarvitsevat tutkimuseettisen toimikunnan puoltavan lausunnon ja KYSin tutkimusluvan ennen tutkimuksen aloittamista.

Kudostutkimus

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää luvan ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteelliseen käyttöön silloin kun lupaa ei voi saada suostumuksella tai näytteitä ei ole saatavilla biopankista. Lupa myönnetään sille terveydenhuollon toimintayksikölle, laitokselle tai patologian osastolle, jonka toimintaa varten kudokset, elimet tai solut on irrotettu tai jossa tutkimus tehdään.

Biopankkitutkimus

Biopankkitutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa hyödynnetään biopankissa säilytettäviä ihmisperäisiä solu- ja kudosnäytteitä tai niihin liittyviä tietoja. Biopankkiin koottuja näytteitä voidaan käyttää biolääketieteen perustutkimukseen sekä epidemiologiseen ja muuhun terveystieteelliseen tutkimukseen.

Lisätietoa Fimean verkkosivuilta.
Lisätietoa  Suomen biopankit -verkkosivuilta.