Organisaatiolupa

KYSissä tehtäviin tieteellisiin tutkimuksiin tarvitaan organisaatiolupa. Lupa on edellytys esimerkiksi potilasvahinkovakuutuksen ja työnantajavelvoitteiden voimassaoloon. Organisaatiolupa haetaan eTutkijan kautta.

eTutkija on tarkoitettu tutkijoiden työvälineeksi tutkimushakemusten ja -raporttien sekä lupa-asioiden käytännön työn helpottamiseksi. eTutkijaan kirjaudutaan Kuopion yliopistollisen sairaalan sähköisen asioinnin palvelun OmaKYSin ammattilaisen asiointipuolen kautta https://omakys.fi/ammattilainen, joka käyttää Suomi.fi -tunnistautumispalvelua.

eTutkijasta löytyvät kaikki aikaisemmin talletetut hakemukset, joita voi hyödyntää uudelleen esimerkiksi jatkorahoitusta haettaessa.

Tutkimustyypistä riippuen tutkimukselle tarvitaan myös muita viranomaislupia, lausuntoja ja ilmoituksia (esimerkiksi Fimean lupa lääketutkimuksissa, lupa kudos- ja laitetutkimuksissa, Findatan lupa rekisteritutkimuksissa). Tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin kaikki luvat ja lausunnot on myönnetty.