Tutkimuseettinen toimikunta


Koronavirustilanteen takia KYSin Tiedepalvelukeskus on siirtynyt etätyöhön, ks. toimitettavat asiakirjat.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta antaa lausunnon erityisvastuualueellaan tehtävistä terveyden tutkimuksista. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (Tutkimuslaki) määrittää tutkimukset, jotka on käsiteltävä tutkimuseettisessä toimikunnassa. Myös merkittävät tutkimussuunnitelman muutokset on toimitettava toimikunnalle käsiteltäväksi ennen muutosten toteuttamista.

Tutkimuslaissa lääketieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion tai sikiön fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauden syistä, oireista, diagnostiikasta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä, mukaan lukien hoito- ja terveystieteellinen tutkimus, liikuntatieteellinen tutkimus ja ravitsemustieteellinen tutkimus.

Tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa ei lain mukaan yleensä tarvita esimerkiksi yksinkertaisiin haastattelu- ja kyselytutkimuksiin tai potilasasiakirjoihin ja / tai rekistereihin perustuviin tutkimuksiin joissa ei tutkittaviin oteta yhteyttä. Myöskään omassa yksikkössä tapahtuviin normaaliin laadunvalvontaan tai -arviointiin liittyviin tutkimuksiin ei tarvita lakisääteisen tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa. Tarvittaessa (esim. julkaisemista varten) tällaisiin tutkimuksiin voi lausunnon hakea yliopiston eettiseltä toimikunnalta tai muulta vastaavalta toimikunnalta.

 

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävät

  • antaa lausunnon Tutkimuslain mukaisista lääketieteellisistä tutkimuksista
  • antaa lausunnon valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) sille siirtämistä lääketutkimuksista
  • antaa lausunnon kudosnäytteiden käyttötarkoituksen muutoksesta, jos suostumusta ei saada näytteen luovuttajalta itseltään
  • antaa lausunnon lääketieteellisten tutkimusten muutoksista
  • antaa lausunnon näytekokoelmien siirrosta biopankkiin
  • seuraa ja ohjaa tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan

 

Toimikunnan tehtävänä on varmistaa tutkimuksen eettisyys. Lisäksi se varmistaa, että tutkimuksessa on otettu huomioon lakien, asetusten ja säädösten velvoitteet (mm. tutkimuslaki, laitelaki, kudoslaki, tietosuojalaki) sekä tutkittavien asemaa koskevat kansainväliset velvoitteet ja muut lääketieteellistä tutkimusta koskevat määräykset ja ohjeet. Lausunnossaan tutkimuseettisen toimikunnan on esitettävä perusteltu näkemys siitä, onko tutkimus eettisesti hyväksyttävä. Tutkimuseettinen toimikunta varmistaa tutkittavien turvallisuuteen ja oikeuksiin liittyvät asiat. Lisäksi toimikunta auttaa tutkijoita eettisissä ja juridisissa asioissa ja varmistaa osaltaan tutkijoiden oikeusturvaa esim. tietosuoja-asioissa.

Tutkimussuunnitelmasta on saatava tutkimuseettisen toimikunnan puoltava lausunto ennen tutkimuksen aloittamista. Lisäksi tutkimukselle tarvitaan mm. tutkimuspaikan tutkimuslupa. Kliiniset tutkimukset on ennen tutkimuksen aloittamista rekisteröitävä julkiseen ja riippumattomaan kansainväliseen kliinisen tutkimuksen rekisteriin.

 

Tutkimuseettisen toimikunnan lausuntohakemusprosessi (pp-esitys)

Tutkimuseettisen toimikunnan toimintakertomus 2020 (pdf)

Tutkimuseettisen toimikunnan asiakaspalaute 2021 (pdf)

 

Toimikunnan englanninkielinen nimi: Ethics Committee, Hospital District of Northern Savo

Rekisteröity USA:n Office for Human Reasearch Protections (OHRP) -tietokantaan

ICH GCP Compliance Statement (pdf)
 

Yhteystiedot

Puijon sairaala, rak. 4, 4. krs.

Postiosoite
Kuopion yliopistollinen sairaala, Puijonlaaksontie 2, PL 100, 70029 KYS

Sähköposti
tutkimuseettinentoimikunta(at)kuh.fi

Kirsi Luoto
kehittämispäällikkö
p. 044 717 2102

Anu Bruun
tutkimushallintokoordinaattori
p. 044 717 2114

Mari Ollikainen
tutkimushallintokoordinaattori
p. 044 717 2115

Tutkijan neuvonta-ajanvaraus
p. 044 717 2102

etunimi.sukunimi(at)kuh.fi