Tutkimuseettinen toimikunta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta antaa lausunnon erityisvastuualueellaan tehtävistä terveyden tutkimuksista. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta määrittää tutkimukset, jotka on käsiteltävä tutkimuseettisessä toimikunnassa. Myös merkittävät tutkimussuunnitelman muutokset on toimitettava toimikunnalle käsiteltäväksi ennen muutosten toteuttamista.

Toimikunnan tehtävänä on varmistaa tutkimuksen eettisyys. Lisäksi se varmistaa, että tutkimuksessa on otettu huomioon terveystieteellisen tutkimuslain säännökset, tietosuojasäännökset, tutkittavien asemaa koskevat kansainväliset velvoitteet sekä muut lääketieteellistä tutkimusta koskevat määräykset ja ohjeet.

Tutkimussuunnitelmasta on saatava tutkimuseettisen toimikunnan puoltava lausunto ennen tutkimuksen aloittamista. Lisäksi tutkimukselle tarvitaan tutkimuspaikan organisaatiolupa. Kliiniset tutkimukset on ennen tutkimuksen aloittamista rekisteröitävä julkiseen ja riippumattomaan kansainväliseen kliinisen tutkimuksen rekisteriin.

ClinicalTrials.gov -rekisteri on yksi kliinisen tutkimuksen tutkimusrekistereistä, jotka ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) hyväksyy. Järjestöön kuuluviin tieteellisiin lehtiin otetaan julkaistavaksi vain sellaisia tutkimuksia, jotka on rekisteröity johonkin julkiseen riippumattomaan tutkimusrekisteriin. ICMJE:n kriteerien mukaan rekisteröitäviksi interventiotutkimuksiksi katsotaan prospektiiviset (etenevät), kontrolloidut (eli vertailevat; käytössä on ainakin kaksi eri hoitoa, koe- ja vertailumenetelmä) lääkkeillä, laitteilla, kirurgisilla, käyttäytymis- ja muilla hoitomenetelmillä tehtävät hoitotutkimukset, joissa arvioidaan käytettyjen hoitomenetelmien vaikuttavuutta.

Yhteystiedot

Puijon sairaala, rak. 4, 4. krs.

Postiosoite
Kuopion yliopistollinen sairaala, Puijonlaaksontie 2, PL 100, 70029 KYS

Sähköposti
tutkimuseettinentoimikunta(at)kuh.fi

Arja Halkoaho
kehittämispäällikkö
p. 044 717 2113

Anu Bruun
tutkimusassistentti
p. 044 717 2114

Tutkijan neuvonta-ajanvaraus
p. 044 717 2113

etunimi.sukunimi(at)kuh.fi