Julkinen rahoitus

Julkinen tutkimusrahoitus tarkoittaa pääsääntöisesti julkisyhteisöjen ja rahastojen myöntämiä rahoituksia (EU, ESR, EAKR, Suomen Akatemia, TEKES ja erilaiset säätiöt).

Tutkimusten toteuttamisessa noudatetaan rahoittajan ohjeita ja säännöksiä sekä samoja ohjeita kuin muissakin ulkopuolisen rahoituksen tutkimuksissa. Lisäksi tutkija tarvitsee tutkimustyypistä riippuen samat luvat ja lausunnot. Henkilökohtaisia apurahoja ei hallinnoida KYSin kautta, jos tutkija on virkavapaalla omasta työstään.

Akateeminen yhteistyö

Tutkijaryhmän tutkijalähtöisille tutkimuksille tyypillistä on se, että tutkimuksen tulokset ovat vapaasti kaikkien ryhmän jäsenten hyödynnettävissä. Tutkijaryhmän on hyvä sopia esimerkiksi tutkimuksen vastuista ja toteutuksesta kirjallisesti etukäteen. Akateemisen yhteistyötutkimukseen on käytössä sopimusmallipohja.

Apurahojen hakuajat

Erilaisten apurahojen hakuajat on laadittu vuosikelloksi, joka ohessa. Linkki avautuu powerpointina. Huom! Kun avaat tiedoston, paina Tallenna - Avaa, jolloin avautuu diaesitys ja linkit säätiöiden sivuille toimivat. 
Apurahojen haku (vuosikello)

Lue lisää