Toimeksiantotutkimukset

Toimeksiantotutkimuksissa (tilaus-/palvelututkimukset) ulkopuolinen rahoittaja tilaa tutkimuksen KYSiltä. Tutkimuksesta tehdään tutkimussuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja tutkimussopimus ja haetaan tarvittavat lausunnot ja luvat.

Vastaava tutkija on velvollinen huolehtimaan lakien, asetusten, ohjeistojen (ICH-GCP -periaatteet, Helsingin julistus, Fimean määräykset, jne.) sekä KYSin ohjeiden noudattamisesta tutkimuksessa. Vastuu valvonnan osalta on myös palveluyksikön johtajalla ja palvelualuejohtajalla. Tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin kaikki lausunnot ja luvat ovat kunnossa.

Tilaustutkimukset

Tutkimuksen rahoittaja ja tilaaja tekee tutkimussopimuksen KYSin kanssa jonkin asian selvittämiseksi, testaamiseksi tai kehittämiseksi. KYSillä on kokonaisvaltainen vastuu tutkimuksen toteuttamisesta.

Palvelututkimukset

KYS tuottaa tilauksen mukaan tietyn määrän potilastutkimussuoritteita tutkimukseen, jota hallinnoidaan toisaalla (esimerkiksi eräät monikeskustutkimukset ja yliopiston hallinnoimat tutkimukset, joissa KYS tuottaa osan tutkimussuoritteista).

Akateemiset toimeksiantotutkimukset

Rahoittajana toimii esimerkiksi julkisyhteisö eikä tutkimus liity tuotekehitykseen. Tutkimusryhmällä on samanlainen oikeus tutkimustuloksiin ja niiden hyödyntämiseen.