Valtion tutkimusrahoitus

Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen säädetään Terveydenhuoltolain (1326/2010) 61 - 66 §:ssä. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää erva-tutkimustoimikunnille tutkimusrahoitusta neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemänsä päätöksen mukaisesti. VTR:n määrä on riippuvainen valtion budjetista ja vaihtelee vuosittain. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Erva-tutkimustoimikunnat päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa tutkimushankkeille. Aluehallintovirasto maksaa tutkimusrahoituksen kuukausittain erva-tutkimustoimikunnalle. Erva-tutkimustoimikunta maksaa rahoituksen edelleen hankkeiden toteuttajaorganisaatioille kuukausittain. 

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista sekä valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta (888/2019). 

 

19.11.2020

KYS erva-alueen VTR-hakuaikataulu vuodelle 2021

(KYS erva-tutkimustoimikunnan päätös 15 §, 22.10.2020) 

VTR- hakukuulutuksen ja -ohjeen julkaiseminen       

 

5.1.2021

 

VTR- hakuaika 

12.1.-11.2.2021

VTR- päätöksistä tiedottaminen                       

26.4.2021


KYS erva-alueen VTR-tutkimushankkeiden haku tapahtuu aikaisempien
vuosien tapaan sähköisesti eTutkija-järjestelmässä.

Yhteystiedot

Helena Pehkonen
erva-tutkimuskoordinaattori
p. 044 717 6040

Irma Ihalainen
tutkimushallintokoordinaattori
p. 044 711 3750

Tatu Kemppainen
KYS erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtaja
p. 044 717 2824
tatu.kemppainen@kuh.fi