Tutkimussäätiö

Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö sr:n tarkoituksena on KYSissä tehtävän terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen sekä sairaalan tutkimustyön tunnetuksi tekeminen. Säätiö jakaa apurahoja sairaalan palveluksessa oleville tutkijoille tieteellistä tutkimustoimintaa varten.

Tutkimussäätiön tuella on tehty muun muassa sydäntautien, lastentautien, syöpätautien ja hoitotyön korkeatasoista tutkimusta.

Lahjoita

Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Lahjoitukset voivat olla myös merkkipäivämuistamisia, testamentteja tai hyväntekeväisyystempausten ja keräysten tuottoja.

 

Lahjoitustili: FI39 1797 3000 0078 63

BIC: NDEAFIHH, viitenumero 1009

 

Keräyslupa RA/2019/962, luvan saaja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö sr. Luvan myöntäjä Poliisihallitus, myöntämisajankohta 4.11.2019. Voimassaoloaika 1.1.2020-31.12.2021 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat jaetaan apurahoina tutkijoille Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä tehtävään terveystieteelliseen tutkimukseen. Varat käytetään enintään kaksi vuotta keräyksen loputtua. Käytännön toimeenpanija Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö sr.

Apurahat

Tutkimussäätiön jakamat apurahat on tarkoitettu erityisesti väitöskirjatyöhön. Apurahoja jaetaan korkeintaan saatujen avustusten ja tuottojen verran. Apurahat kohdennetaan pääsääntöisesti väitöskirjatutkimusta tekeville tutkijoille. KYS tutkimussäätiön hallitus päätti kokouksessa 27.4.2020, että mikäli lahjoittaja on osoittanut lahjoituksen tiettyyn tutkimukseen, johon ei ole saatu riittävästi väitöskirjatutkimushakemuksia, voidaan näitä nimikkoapurahoja myöntää myös jo väitelleille tutkijoille.

Hakuaika on vuosittain tammikuussa. Hakukuulutus julkaistaan KYSin intranetissä ennen haun alkamista. Haku tapahtuu hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma, hakijan ansioluettelo ja työn ohjaajan lausunto.

Apurahanhakijoista ja -saajista ylläpidetään henkilötietorekisteriä ja tiedot julkaistaan säätiön verkkosivuilla. Mikäli hakija ei anna lupaa henkilötietojen keräämiseen ja / tai tietojen julkaisemiseen, asia mainittava hakemuksessa. Apurahansaajien raportoitava rahan käytöstä säätiön hallitukselle.

Vuonna 2020 KYS tutkimussäätiön apurahoja myönnettiin yhteensä 49 195 €.  

Apurahojen saajat vuonna 2020 (pdf)

Lue lisää

Yhteystiedot

Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö sr
Puijon sairaala, rak. 4, 4. krs
PL 100, 70029 KYS
tutkimussaatio(at)kuh.fi

Y-tunnus: 1044760-7

Markku Rossi
puheenjohtaja
p. 050 511 3056

Minna Reijonen
varapuheenjohtaja
p. 044 370 2428

Kirsi Luoto
asiamies
p. 044 717 2102

Irma Ihalainen
sihteeri
p. 044 711 3750