Tutkittavalle

Tutkittavat ovat tärkeä osa tieteellistä tutkimusta. Tutkimuslaki turvaa tutkittavien oikeudet silloin, kun he osallistuvat tutkimukseen. Tutkittavat ovat vapaaehtoisia, jotka ovat antaneet tietoon perustuvan suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta.

Ennen suostumuksen antamista tutkittavan on saatava riittävä selvitys kirjallisesti ja suullisesti oikeuksistaan, tutkimuksesta ja tutkimuksen aikana tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi on kerrottava mahdollisista hyödyistä, riskeistä ja haitoista.

Tutkittavalla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa kielteisesti hänen sairautensa hoitoon.

Tutkimuslaissa on määritelty erityisryhmät ja niitä koskevat edellytykset tutkimukseen osallistumiselle. Erityisryhmiin luetaan vajaakykyiset, alaikäiset, raskaana olevat tai imettävät ja vangit ja oikeuspsykiatriset potilaat.

Uusia tutkittavia haetaan jatkuvasti erilaisiin tutkimuksiin. Tutkittavien rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan Ajankohtaista-palstalla Tutkimus-osion etusivulla.