Tutkittavalle

Tutkittavana olet tärkeä osa tieteellistä tutkimusta. Tieteelliset tutkimukset antavat tietoa uusista ja olemassa olevista hoidoista sekä niiden vaikutuksista terveyteen. Tutkittu tieto voi johtaa turvallisempien ja tehokkaampien hoitojen kehittämiseen. Tutkimuslaki turvaa sinun oikeutesi tutkittavana silloin, kun osallistut tutkimukseen. Tutkittavat ovat vapaaehtoisia, jotka ovat antaneet tietoon perustuvan suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimuksilla, joissa on tutkittavia, on sekä tutkimuseettisen toimikunnan myönteinen lausunnon että organisaation tutkimuslupa.

Sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa sinun sairautesi hoitoon.

Tutkittavana osallistut tutkimukseen, kun olet allekirjoittanut kirjallisen suostumuslomakkeen. Samalla suostut siihen, että tietojasi saadaan kerätä ja käsitellä tutkimuksen tarkoitusta varten. Kaikki sinusta kerättävät tiedot ovat salassa pidettäviä.