Tutkittavan korvaukset

Tutkittavana sinulle voidaan korvata tutkimuksesta aiheutuvia kustannuksia ja ansionmenetystä sekä korvata muusta haitasta aiheutuvia kustannuksia. Tällaiset kustannukset korvataan kohtuullisesti perustuen todellisiin kustannuksiin. Korvauksen saamiseksi on sinun pyydettäessä esitettävä tarpeelliset kuitit, palkkatodistus tai muut vastaavat asiakirjat.

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta tutkimuslain mukaan palkkiota. Jos sinulle ei makseta korvauksia, tutkija ilmoittaa tästä ennen suostumuksen allekirjoittamista. Lisätietoja tutkittaville suoritettavista korvauksista on saatavilla STM:n asetuksesta.