Tutkittavan korvaukset

Tutkimuksesta aiheutuvista kustannuksista ja ansionmenetyksestä sekä muusta haitasta voidaan tutkittaville suorittaa kohtuullinen korvaus. Korvauksen saamiseksi on pyydettäessä esitettävä tarpeelliset kuitit, palkkatodistus tai muut vastaavat asiakirjat.

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta tutkimuslain mukaan palkkiota. Jos tutkittavalle ei makseta korvauksia, tutkijan on ilmoitettava tästä ennen suostumuksen allekirjoittamista. Lisätietoja tutkittaville suoritettavista korvauksista on saatavilla STM:n asetuksesta.