Tutkittavan rekrytointi

Tutkimukseen osallistuminen on aina vapaaehtoista ja osallistumisen voi peruuttaa ilman seuraamuksia. Tutkittavana sinulle kerrotaan tutkimuksesta rekrytointi-ilmoituksella, jossa kerrotaan seuraavia asioita.

Rekrytointi-ilmoituksen sisältö

  • tutkijan nimi ja tutkimuspaikka yhteystietoineen
  • mahdollinen tutkimuksen toimeksiantaja
  • tutkimuksen pääasiallinen sisältö ja/tai tutkimuskäynnit ja/tai toimenpiteet
  • tutkimusvalmiste tai -hoito
  • tutkittavan ryhmän valintaperusteet
  • tutkimuksen kesto
  • tutkittaville suoritettavat mahdolliset korvaukset