Tutkittavan rekrytointi

Tutkimukseen osallistuminen on aina vapaaehtoista ja osallistumisen voi peruuttaa ilman seurauksia.

Tutkittavien rekrytointi-ilmoituksen sisältö

  • tutkijan nimi ja tutkimuspaikka yhteystietoineen
  • mahdollinen tutkimuksen toimeksiantaja
  • tutkimuksen pääasiallinen sisältö ja/tai tutkimuskäynnit ja/tai toimenpiteet
  • tutkimusvalmiste tai -hoito
  • tutkittavan ryhmän valintaperusteet
  • tutkimuksen kesto
  • tutkittaville suoritettavat mahdolliset korvaukset

Tutkittavien seulonnalla (screening) tarkoitetaan tutkittavan soveltuvuutta tutkimukseen. Seulonnan valintakriteerit on ilmaistava tutkimussuunnitelmassa. Joissakin tapauksissa voidaan ennen varsinaista seulontaa suorittaa ennakkohaastattelu (pre-screening) esimerkiksi puhelimitse, jolloin selvitetään täyttyvätkö pääasialliset valintakriteerit. Ennakkohaastattelun yhteydessä tutkittavalle ei saa tehdä mitään tutkimustoimenpidettä eikä tutkittavan henkilötunnusta saa kirjata (edellyttää tutkittavan suostumuksen).

Uusia tutkittavia haetaan jatkuvasti erilaisiin tutkimuksiin. Tutkittavien rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan Ajankohtaista-palstalla Tutkimus-osion etusivulla.