Ulkomaalaisten hoito haitarisivu

Ulkomaalaisten hoito

Kaikki Suomessa sairastuvat tai vammautuvat henkilöt ovat oikeutettuja kiireelliseen sairaanhoitoon ja hammashoitoon kotimaastaan riippumatta. Potilasta hoidetaan niin pitkään, että hän voi matkustaa turvallisesti kotimaahansa, joka on varsinaisesti vastuussa hänen sairaanhoidostaan ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

Hoidosta perittävät maksut määräytyvät potilaan kotimaan mukaisesti. Sairaanhoitopalvelujen järjestäminen voi perustua Euroopan Unionin lainsäädäntöön tai muuhun Suomea sitovaan sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimukseen.

Pääperiaatteet

 • EU:n, ETA-valtioiden ja Sveitsin kansalaisilta sekä ulkomaalaisilta, jolla on kotikunta Suomessa, peritään samat maksut kuin Suomessa vakituisesti asuvilta sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa
 • Sosiaaliturvasopimus Kanadan Quebecin kanssa korvaa tilapäisen oleskelun aikana sairaanhoidon Suomessa työskenteleville, opiskelijoille sekä heidän perheenjäsenilleen. Maksut ovat siis samat kuin suomalaisilla.
 • Australian kanssa solmittu sopimus korvaa tilapäisesti Suomessa oleskeleville kiireellisen sairaanhoidon, jolloin heiltä peritään samat maksut kuin suomalaisilta.
 • Muista kuin EU- tai sopimusmaista tulevat henkilöt maksavat hoidon todelliset kustannukset sekä kiireellisestä että ei-kiireellisestä hoidosta.
 • Muista kuin EU- ja sopimusmaista ei-kiireelliseen hoitoon hakeutuvien pitää tiedustella mahdollisuutta hoitoon pääsyyn ja sopia järjestelyistä etukäteen. Hoitokustannukset pitää maksaa ennen hoitoon pääsyä.

Tulkkipalvelut

 • KYSissä hoidon apuna voidaan käyttää myös tulkkipalvelua
 • Jos tarvitset tulkkia, ilmoita siitä mahdollisuuksien mukaan KYSin henkilökunnalle jo etukäteen
 • Palvelu hankitaan tarvittaessa yksityisiltä tulkkaustoimistoilta, joiden kielivalikoima on erittäin kattava

Lue lisää

FinnHealth-terveysmatkailupalvelu

EU-kansalaiset, ETA-maat ja Sveitsi

EU:n jäsenvaltioiden, ETA-valtioiden ja Sveitsin kansalaiset saavat lääketieteellisistä syistä välttämättömän hoidon samoilla perusteilla ja samalla asiakasmaksulla kuin suomalaiset. He voivat käyttää myös Suomen julkisen terveydenhuollon kiireettömiä hoitopalveluja. Heille on turvattava hoitoon pääsy julkiseen terveydenhuoltoon samoin edellytyksin kuin suomalaisille asiakkaille. Hoito annetaan Suomen lainsäädännön ja hoitokäytäntöjen mukaisesti.

Potilas voi hakea ennakkolupaa hoitoon pääsemiseen omasta asuinvaltiostaan ennen hoitoa tai maksaa kiireettömän hoidon kustannukset itse ja hakee korvausta jälkikäteen. Jos asiakas valitsee erikoissairaanhoidon hoitopaikan toiselta paikkakunnalta tai toisesta EU-maasta, ETA-valtiosta tai Sveitsistä, matkakorvaus on enimmillään se kustannus, joka syntyisi matkasta lähimpään mahdolliseen erikoissairaanhoitoa tarjoavaan sairaalaan.

Vaadittavat asiakirjat

Potilas todistaa henkilöllisyytensä matkustusasiakirjalla, kuten passilla. Tilapäisesti Suomessa oleskelevalla henkilöllä on oltava jokin seuraavista asiakirjoista:

 • eurooppalainen sairaanhoitokortti, jossa on maatunnus
 • eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilapäisesti korvaava todistus
 • Pohjoismaiden tai Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen voi todistaa hoito-oikeutensa myös passilla ja selvityksellä kotimaan osoitteesta

Australia

 • Suomella ja Australialla on keskinäinen sairaanhoitosopimus
 • Australiassa pysyvästi asuva henkilö, joka oleskelee tilapäisesti Suomessa ja todistaa olevansa Australian terveydenhoitojärjestelmän piirissä, saa kiireellisen sairaanhoidon samoilla asiakasmaksuilla kuin Suomessa asuva
 • Hoito-oikeus todistetaan passilla tai henkilöllisyystodistuksella

Kanadan provinssi Quebec

 • Tilapäisesti Suomessa asuvat ja Kanadan Quebecin provinssin vakuutuksen piirissä olevat henkilöt saavat sairaanhoitopalvelut samoilla asiakasmaksuilla kuin suomalaiset
 • Hoitoon tullessa on esitettävä Quebecin sairausvakuutuslaitoksen myöntämä todistus
 • Sopimus ei koske matkailijoita

Muiden valtioiden kansalaiset ja ne henkilöt, jotka eivät esitä vaadittavaa selvitystä kotimaastaan, vastaavat itse hoitomaksuistaan. Jos kyseessä on kiireellisen hoidon tarve, potilasta hoidetaan siihen asti, että hän kykenee matkustamaan turvallisesti kotimaahansa. Hoidon todelliset kustannukset laskutetaan potilaalta tai hänen vakuutusyhtiöltään.

Kustannusten laskuttamiseen vakuutusyhtiöltä tarvitaan tarkat vakuutustiedot. Sairaalassa otetaan kopiot vakuutusasiakirjoista ja potilaan passista, minkä lisäksi kirjataan ylös potilaan henkilötiedot, osoite kotimaassa, oleskeluosoite ja oleskeluaika Suomessa.

Hoito maksetaan käteisellä tai laskulla. Poikkeuksen muodostavat ne venäläiset potilaat, joilla on Satucon Oy:n maksusitoumus. Tällöin potilaalta ei peritä maksua sairaalassa. Hoidon päättyessä potilas saa mukaansa kopion sairauskertomuksesta.

Kiireetön hoito

 • Poikkeustapauksissa Kuopion yliopistolliseen sairaalaan voidaan ottaa hoidettavaksi itse hoitonsa maksavia, ei-kiireellisiä ulkomaalaisia potilaita
 • Näiden potilaiden hoito ei saa millään tavoin haitata sairaanhoitopiirin omien potilaiden hoitoa
 • Potilas maksaa aina hoidosta aiheutuneet todelliset kustannukset
 • Maksu peritään etukäteen

Kuopion yliopistollinen sairaala ottaa aika ajoin myös itsemaksavia synnyttäjiä. Mahdollisuutta synnyttää Kuopion yliopistollisessa sairaalassa voi tiedustella sairaalan puhelinvaihteen, p. 017 173 311, kautta synnytysklinikan ylilääkäriltä. Synnytyspaketin hinta on 6000 euroa, ja se on maksettava etukäteen.

Paketti sisältää

 • alatiesynnytyksen kivunlievityksineen tai keisarileikkauksen
 • enintään neljä synnytyksen jälkeistä hoitopäivää. (Erillistä hoitopäivämaksua ei peritä)
 • vastasyntyneen hoidon vierihoito-osastolla
 • seuraavat verikokeet, jos niitä ei ole otettu neuvolassa: P-CRP (4597) PVKT (2474), ALAT (1024), HBs-Ag 1608 (1605), HCV-Ab (3815), HIV-AgAb (4814), S-TRPA-Ab (4942), cervixin GC (1506) ja klamydia (4807), MRSA (4358) Diffteria, veriryhmä ja veriryhmä vasta-aineet sekä synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana tarvittavat verikokeet.
 • synnytyksen suunnittelukäynti, jos raskauden aikana ei ole muita äitiyspoliklinikkakäyntejä

Pakettiin eivät kuulu

 • polikliiniset seulontakäynnit
 • riskiraskauden polikliiniset lääkärikäynnit tai synnytyssalin polikliiniset päivystyskäynnit
 • poliklinikkamaksut
 • prenataalihoitopäivät
 • synnytyksen jälkeen yli neljä hoitopäivää ylittävältä osalta tulevat hoitopäivät
 • lastenlääkärin palkkio (vastasyntyneen tarkastus)
 • mahdolliset muut vastasyntyneen tehohoidosta aiheutuvat kulut
 • tulkkipalvelut