Takaisin

Laadukasta syövänhoitoa kaikkialle

Laadukasta syövänhoitoa kaikkialle

Syöpien määrä on kasvussa, ja myös hoitomenetelmät kehittyvät huimaa vauhtia. Suomessa on herätty tarpeeseen yhdenmukaistaa syövänhoitoa kaikkialla maassa ja varmistaa kaikille potilaille tasavertainen pääsy riittävän nopeasti laadukkaaseen hoitoon. Siksi on perustettu Kansallinen syöpäkeskus Fican ja sille alueelliset keskukset yliopistosairaaloiden yhteyteen.

Toimintaansa käynnistävä Itä-Suomen syöpäkeskus (Fican East) on osa valtakunnallista syöpäkeskusta. Alueellisten syöpäkeskusten tarkoituksena on paikallisesti koordinoida syövänhoitoa ja saada parhaat käytännöt käyttöön kaikkialla. Kansallinen syöpäkeskus sopii työnjaosta valtakunnallisella tasolla ja huolehtii siitä, että kaikki suomalaiset ovat yhdenvertaisen syövänhoidon piirissä myös tulevaisuudessa.

Valtion rahaa on syöpäkeskusten perustamiseen varattu 1,3 miljoonaa euroa, josta kukin alueellinen keskus saa noin 250 000 euroa.

Itä-Suomen syöpäkeskus KYSissä

Itä-Suomen syöpäkeskus toimii KYSin erva-alueella eli Itä- ja Keski-Suomessa. Keskuksella on tässä vaiheessa kaksi työntekijää: käytännön työrukkasena toimiva projektikoordinaattori Juho Pulkka sekä lokakuun alussa työnsä aloittanut projektipäällikkö Maarit Anttila. KYSissä naisten syöpätautien osaston ylilääkärinä toimiva Maarit Anttilalle tehtävä on osa-aikainen.

– Olen tässä eräänlaisena sopankeittäjänä, jonka tehtävänä on tuoda ihmisiä yhteen, Maarit Anttila kuvaa toimenkuvaansa.

– Gynekologisten syöpien onkologina ja tutkimustakin tehneenä roolini on syövänhoidon asiantuntijana auttaa luomaan ja kehittämään hyviä käytäntöjä. Esimerkkinä tästä on meeting-toiminnan eli moniammatillisten hoitokokousten arviointi. Tarkoitus on selvittää, missä näitä erityisvastuualueella jo pidetään, ja yhdenmukaistaa käytäntöjä.

– Työlistalla on myös biopankkien hyödyntäminen. Kehitys kulkee kohti yhä yksilöllisempiä hoitoja, ja molekyyliprofiloinnit ovat mietinnässä. Molekyylibiologit ovat tekemässä lääkäreille kyselyä siitä, miten he hyödyntävät molekyyliprofilointia. Tärkeä kysymys tulee olemaan myös se, mistä tätä tietoa hankitaan: käytetäänkö kaupallisia toimijoita vai kannattaisiko profilointeja tehdä omana työnä esimerkiksi KYSissä.

Selvitystyötä Itä-Suomen syöpäkeskuksella riittää, sillä tällä hetkellä tilanne on Anttilan ja Pulkan mukaan se, että koostettua tietoa siitä, mitä missäkin erva-alueen sairaalassa tehdään ja miten, ei ole. Juho Pulkka uskoo, että haasteita koordinoinnin ja työnjaon suhteen riittää pitkäksi aikaa.

– Tavoitteena on saada hoitopolut yhtenäisiksi kaikkialla. Alueen jokaisen potilaan on saatava yhtä hyvää hoitoa, asuipa hän missä tahansa, Juho Pulkka korostaa.

Maarit Anttila kertoo, että tällä hetkellä haasteena on diagnoosin saaminen ajoissa erityisesti harvinaisissa syövissä ja sitä kautta hoitoon pääsy. Lääkkeenä tähän on koulutus.

– Pienissä yksiköissä harvinaisia syöpiä ei välttämättä ole nähty koskaan aikaisemmin, ja sitä kautta diagnosointi viivästyy. Usein pisin viive tapahtuu kuitenkin jo siinä, kun potilas ei hakeudu lääkäriin riittävän nopeasti. Siksi myös kansalaisten tietoisuutta siitä, milloin on syytä epäillä jotain vakavampaa, olisi syytä lisätä, Maarit Anttila mainitsee.

Kansainvälinen status syövänhoidolle

Johtotähtenä alueella on KYS, jossa suurin osa vaativista syöpähoidoista tehdään. Maarit Anttila kertoo, että tavoitteena on saada KYSiin syöpäkeskus, jolla on kansainvälinen OECI-status. Tällä hetkellä vastaava akkreditointi on vain HUSilla.

– Statuksen saaminen on iso työ, mutta se parantaa samalla luontevasti toiminnan laatua, kun laatukriteerien täyttämiseksi on toimittava yhä organisoidummin eli luotava standardit siihen, miten toimitaan, kun potilas meille saapuu. Status myös edellyttää jatkuvaa oman toiminnan ja laatutason seurantaa.

Syöpäkeskuksen tehtäviin kuuluu asiantuntijaverkoston rakentaminen. Tavoitteena on, että jokainen yksikkö erva-alueella voi keskittyä vahvuuksiinsa ja tieto-taito saadaan myös muiden käyttöön.

Kokonaisuuteen liittyy saumattomasti myös tutkimus. Vaikka alueellisten syöpäkeskusten tehtävänä on ensisijaisesti hoidon koordinointi, ei eritoten syöpien hoidossa voi tutkimusta ja hoitoa erottaa toisistaan, sillä ala kehittyy jatkuvasti voimakkaasti.

Itä-Suomen Syöpäpäivä tavoitti ammattilaiset

Ensimmäisenä julkisena ponnistuksena Itä-Suomen syöpäkeskus järjesti syyskuussa Itä-Suomen Syöpäpäivän. Tapahtumaan osallistui KYSissä vajaa sata kävijää, joista neljäsosa saapui koulutuspäivään muualta kuin Kuopiosta. Syöpäpäivä toteuttaa osaltaan syöpäkeskuksen tavoitetta lisätä koulutusta ja kehittää lääkärikunnan osaamista.

– Tarkoitus on jatkossa saada mukaan myös potilasjärjestöjen edustajia ja muita kiinnostuneita, kertoo Juho Pulkka

Juho Pulkka kertoo, että seuraava Itä-Suomen syöpäpäivä on tarkoitus järjestää ensi keväänä.

Valtakunnallinen yhteistyö on käynnistymässä. Joulukuun alussa KYSissä vieraili Kansallisen syöpäkeskuksen johtaja Tuula Helander sekä HUS:n hallintolakimies Tuula Gottleben-Davari. Vieraat tapasivat KYSin johtoa sekä tutustuivat toimintaan.

Kuvassa Maarit Anttila, professori, ylilääkäri Veli-Matti Kosma Itä-Suomen Biopankista, Juho Pulkka, johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, Tuula Helander ja Tuula Gottleben-Davari.