Takaisin

Pohjois-Savossa päätökset sote-järjestelmähankintaan osallistumisesta joulukuussa

Hankepäällikkö Sami HaapamäkiPohjois-Savossa valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmäuudistusta valtakunnallisessa UNA-yhteistyössä. Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä kokoaa tietoja yhteen ja sujuvoittaa asiointia.

– Tällä hetkellä todellinen ongelma on esimerkiksi, että sairaalaan tulee potilaita, joista on hyvin vähän tietoa käytettävissä hoitopäätöksiä tehtäessä, kertoo hankepäällikkö Sami Haapamäki Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä.

Nykyään tietoa on useissa eri tietojärjestelmissä, joiden välillä tieto ei siirry. Pohjois-Savossa on noin 25 erillistä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiakas- ja potilastietojärjestelmää sekä erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmät. Nämä halutaan uudistaa yhteiseksi järjestelmäksi.

– Uudistuksen yhtenä tavoitteena on, että ammattilainen saa nykyistä paremmin kuvan henkilön kokonaistilanteesta, kuten lääkityksestä. Tämä sujuvoittaa hoitotyötä, parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta, ja on näin myös henkilön itsensä etu, Haapamäki kuvaa.

Maakunnassa UNA Kaari -hanketta koordinoiva Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tulee pyytämään kunnilta ja sote-kuntayhtymiltä joulukuun loppuun mennessä valtuutusta hankintaprosessin toteuttamiselle niiden puolesta.

Valtuutusta käsiteltiin tänään pidetyssä Pohjois-Savon tietohallinnon alueellisessa neuvottelukunnassa, jossa maakunnan sosiaali- ja terveysalan toimijat ovat laajasti edustettuina. Neuvottelukunta toimii Pohjois-Savon UNA-hakkeen ohjausryhmänä.

Alueellisen tietohallinnon neuvottelukunnan ensimmäinen kokous pidettiin 22.11.2019. Neuvottelukunta toimii Pohjois-Savon UNA-hakkeen ohjausryhmänä.

 

Käytännössä kilpailutuksen organisoi julkisomisteinen UNA Oy yhteistyössä maakuntien kanssa. Nopeimmassa mahdollisessa aikataulussa kilpailutus on ensi vuonna ja uusi järjestelmä saadaan käyttöön vuonna 2023.

Yhteishankkeeseen osallistuvat kaikki yliopistolliset sairaanhoitopiirit lukuun ottamatta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä, joka otti Apotti-järjestelmän käyttöön tänä vuonna. Hankkeeseen osallistuvien maakuntien alueella on noin kolme ja puoli miljoonaa asukasta.

Pohjois-Savossa uuden tietojärjestelmän kokonaiskustannus on tämän hetkisen arvion perusteella olevan noin 130 miljoonaa euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lukuun sisältyvät järjestelmäinvestointi sekä sen käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

 

 

 

 

Johtajaylilääkäri Antti Hedman.

 

 

– Jo maakuntauudistusta suunniteltaessa valmisteltiin yhteistä sote-tietojärjestelmää maakuntaan. Maakuntauudistuksen kaaduttua yhteistyötä jatketaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vetämänä ja osana kansallista UNA-yhteistyötä, johtajaylilääkäri Antti Hedman kertoo.

– Sote-palvelujen uudistus edellyttää vanhentuneiden järjestelmien korvaamista yhtenäisellä uuden sukupolven järjestelmällä, joka tukee toimintaamme ja muovautuu erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiimme. Uuden järjestelmän kustannus ja käyttöönotto ovat tietenkin kalliimpia verrattuna nykyiseen noin 6–8 miljoonan euron vuosikustannukseen. Yhtenäinen tieto, päällekkäisyyksien poistuminen ja toimintamallien muuttaminen johtavat muutamien vuosien päästä kuitenkin kustannustehokkaampaan lopputulokseen, painottaa Hedman.

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Sami Haapamäki, puh. 044 717 6405, etunimi.sukunimi@kuh.fi
Johtajaylilääkäri Antti Hedman, puh. 044 717 2110, etunimi.sukunimi@kuh.fi