Takaisin

Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa 17.1.2022

Koronaepidemiatilanne jatkuu sekä valtakunnallisesti että Pohjois-Savon alueella voimakkaana. Viimeisen viikon aikana valtaosa tartunnoista on todettu alle 55-vuotiailla. Vanhemmissa ikäryhmissä on todettu vain yksittäisiä tapauksia. Suurista tartuntamääristä huolimatta alueemme sairaanhoito ei ole ruuhkautunut. 

Jäljitystoimenpiteet kohdistetaan riskiryhmiin

Koordinaatioryhmä totesi alueemme olevan tilanteessa, jossa tartunnat leviävät väestössä yleisesti, eikä yksittäisen ihmisen kontaktien jäljittämisellä enää saavuteta vastaavaa hyötyä kuin aiemmin, jolloin tartuntaketjut olivat yksittäisiä ja niiden jäljittäminen oli mahdollista.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien tartuntataudeista vastaavat lääkärit ja terveysjohtajat ovat yksimielisesti sopineet, että koronaepidemian rajoitustoimia muutetaan epidemiatilannetta vastaaviksi, ja voimavarat kohdennetaan toimenpiteisiin, joilla saadaan nykytilanteessa suurin hyöty. Tämä tarkoittaa karanteenipäätöksistä luopumista ja resurssin kohdentamista rokotuksiin sekä vakavammin sairastuneiden ja riskiryhmiin kuuluvien hoitoon.

Koululaisten maskisuositus laajenee koskemaan kaikkia ensimmäisestä luokka-asteesta alkaen

Koordinaatioryhmän mukaan karanteenipäätöksillä ei enää pystytä rajaamaan epidemiaa, joten on lapsen edun mukaista, että oireeton lapsi saa osallistua opetukseen. Koordinaatioryhmä linjasi, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella kouluissa suositellaan käyttämään maskia mahdollisuuksien mukaan jo ensimmäisestä luokka-asteesta alkaen. Ohjeistuksessa on painotettu lapsen edun mukaisia toimenpiteitä.

THL on päivittänyt suositustaan koskien koulujen ja päiväkotien altistumistilanteita

THL on todennut, että laajaan testaamiseen perustuvaa kansallista testaus- ja jäljitysstrategiaa ei pystytä enää kaikilta osin noudattamaan, ja päivittänyt suositustaan altistumistilanteista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. THL suosittelee, että varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa noudatetaan voimassa olevien suositusten mukaisia ohjeita tartuntojen torjumiseksi. Näitä toimia ovat esimerkiksi etäisyyden pitäminen, kasvomaskin käyttö sekä hyvä käsi- ja yskimishygienia.

Myös oleskelusta koronavirukseen sairastuneen kanssa samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa on tehty päivitetty suositus, jonka mukaan sairastuneen kanssa samassa tilassa oleskelleille tiedotetaan mahdollisesta altistumisesta ja annetaan ohjeet seurata oireita. Jos oireita myöhemmin ilmenee, tulee suosituksen mukaan jäädä pois varhaiskasvatuksesta tai lähiopetuksesta ja vapaaehtoisesti välttää kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan.