« Takaisin

Alkuvuoden talous plussan puolella

Hallituksen päätöksiä 12.6.2017

Alkuvuoden talous plussan puolella

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tammi-huhtikuun 2017 taloudellinen tulos oli 12,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun edellisvuonna vastaavana ajankohtana ylijäämä oli 9,9 miljoonaa euroa. Koko vuoden 2017 tuloksen ennakoidaan olevan talousarvion mukaisesti noin 800 000 euroa.

Jäsenkuntamyynti on kasvanut alkuvuonna 3 prosenttia vuodesta 2016, mutta koko vuoden osalta sen arvioidaan pysyvän budjetissa. Ulkokuntamyynti on noussut 8,7 prosenttia, ja sen ennustetaan ylittävän budjetoidut tavoitteet.

Toimintatuotot ovat kasvaneet 3,3 ja toimintakulut vähentyneet 1 prosentilla. Lähetteiden määrä on kasvanut 3 ja leikkausten määrä 1,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Avohoitopainottuneisuuden lisääntyminen näkyy edelleen kasvavina avohoitokäyntien määrinä (5,7 %).

Päivystyksen uudet tilat avattiin peruskorjauksen jälkeen maaliskuussa. Päivystyksen kuormitus on ollut varsin raskasta, ja tilannetta pyritään korjaamaan potilaiden ja toiminnan ohjauksella.

Hoitotakuutilanne pysyi haasteellisena, vaikka jonossa olevien potilaiden kokonaismäärä väheni. Hoitotakuun ylittäneitä potilaita oli huhtikuun lopussa 55 ja poliklinikalle yli sallitun ajan odottaneita 129. Poliklinikalle odottaneiden määrä on kasvanut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Syynä pitkiin jonoihin on leikkaussalikapasiteetin puute. Asiaa korjataan sisäisellä ohjauksella niin, että leikkaussaliin kohdennetaan henkilökuntaa tänä vuonna muista toiminnoista yhden leikkaustiimin verran.

SYKE suunnittelee Uusi Sydän -hanketta

Hallitus valitsi SYKE-suunnitteluallianssiryhmittymän viemään eteenpäin Uusi Sydän -hanketta, jossa peruskorjataan Puijon pääsairaalan vuodeosastotilat.

Suunnittelusta järjestettiin tarjouskilpailu, johon saatiin määräaikaan mennessä viiden ryhmittymän tarjoukset. Näistä yksi ei täyttänyt vähimmäisvaatimuksia. Neljälle ryhmittymälle lähetettiin tarkennettu tarjouspyyntö, ja lopullisia tarjouksia saatiin neljä kappaletta. Tavoitteena oli valita kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoaja, jolla on paras asiantuntemus ja osaaminen Uusi Sydän -suunnitteluun.

Hankkeen kehitysvaiheen aikana tilaaja ja valittu SYKE-ryhmittymä suunnittelevat Uusi Sydän -hankkeen siihen valmiuteen, että toteutusvaihe voidaan käynnistää.

Vihreää valoa valinnanvapauspilotille

Kuntayhtymän hallitus suhtautuu myönteisesti Pohjois-Savon valinnanvapauspilottihankkeeseen ja siihen esitettyyn hallinnointimalliin, jossa hankkeen hallinnoijana on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Pohjois-Savon valmisteluryhmä esitti toukokuussa, että maakunta hakee mukaan ensimmäiseen valinnanvapauspilottiin, ja asiasta pyydetään lausuntoja alueen kunnilta ja kuntayhtymiltä.