« Takaisin

Ensi vuodelle tasapainoinen talousarvio

Hallituksen päätöksiä 13.11.2017

Ensi vuodelle tasapainoinen talousarvio

Sairaanhoitopiirin uusi hallitus järjestäytyi ja piti 13.11. ensimmäisen kokouksensa. Ensi töikseen uusi hallitus käsitteli taloussuunnitelmaa vuosille 2018-2019 ja päätti esittää sen hyväksyttäväksi valtuustolle 11.12. pidettävään kokoukseen.

Taloussuunnitelman mukaan jäsenkuntien maksuosuudet ovat ensi vuonna 311,8 M€, mikä on 2 % eli 6,1 M€ enemmän kuin tänä vuonna. Alun perin ensi vuoden talousarviovalmistelun lähtökohtana oli 1,2 %:n eli 3,8 M€:n korotus jäsenkuntien maksuosuuksiin.

  • Joudumme nostamaan jäsenkuntien maksuosuuksia hieman suunnitellusta, koska tarvitsemme lisää rahoitusta päivystyksen parempaan resursointiin ja hoitotakuussa pysymiseen. Myös  leikkausten keskittämisasetuksen tuomat potilaat edellyttävät meiltä lisäresursseja, listaa sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen ensi vuoden tarpeita.

Hallitus esittääkin valtuustolle osana taloussuunnitelmaa 67 uuden vakanssin hyväksymistä.

  • Näistä uusista vakansseista kaksi kolmasosaa kohdistuu ulkokuntamyynnin kasvun turvaamiseen.  Ulkokuntamyynti tuo Pohjois-Savon maakuntaan joka vuosi yli 80 M€ rahaa, millä osaltaan pystymme ylläpitämään KYSin yliopistollisen osaamisen korkealla.

Ulkokuntamyyntiä suunnitellaan kasvatettavan ensi vuonna 6 %:lla noin 85 M€:oon.

Vuodeosastojen uudistaminen käynnistyy

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2018 ovat yhteensä 435,2 M€ ilman Kysteriä. Toimintatuotot ovat 461,8 M€. Talousarvion vuosikate on 25,1 M€ euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 25,2 M€. Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2018 olevan noin 13,3 M€.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 46,7 M€. Siitä rakennusinvestoinnit ovat 29,8 M€. Niihin sisältyy 14 M€ Puijon sairaalan vuodeosastojen uudistamisen ja 6 M€ peruskorjauksen vaihe 1:n kustannuksia. Laiteinvestoinnit ovat 12 M€ ja sovellusinvestoinnit 4,1 M€. Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2018 lainaa noin 46 M€.

Potilasmaksutuloja arvioidaan kertyvän 16,8 M€.

Ensi vuodelle on tavoitteena saada kokoon 2 M€:n ylijäämä, jolla lyhennetään aikaisempina vuosina kertynyttä alijäämää.