« Takaisin

KYS aloitti radiovesi PET/TT-kuvaukset sepelvaltimotaudin tutkimuksessa

KYS aloitti radiovesi PET/TT-kuvaukset sepelvaltimotaudin tutkimuksessa

Sydänlihaksen perfuusiotutkimus radiovesi PET/TT-kuvauksena on tarkin tapa todeta ahtauttava sepelvaltimotauti. Tutkimusmenetelmä on käytössä KYSin lisäksi vain yhdessä sairaalassa Suomessa ja maailmallakin vain muutamissa paikoissa.

Sydänlihaksen PET-perfuusiotutkimuksessa (positroniemissiotomografia) selvitetään, minkä verran verta sydänlihaksessa kunkin sepelvaltimon alueella kulkee. KYSissä PET-perfuusiotutkimuksia tehdään potilaille, joille on tehty sepelvaltimoiden TT-angiografia (tietokoneröntgenangiografia) ja todettu sen tulosten perusteella lisätutkimusten tarpeellisuus. PET-perfuusiotutkimuksen tulokset yhdistetään TT-angiografiasta saatuihin kuviin nk. fuusiokuviksi, jolloin saadaan tietoa sepelvaltimoiden anatomiasta ja mahdollisten ahtaumien aiheuttamasta perfuusiohäiriöstä eli veren puutteesta kudoksessa. Sydämen hybridikuvauksella saavutetaan erinomainen osuvuus ahtauttavan sepelvaltimotaudin toteamisessa.

Ylilääkäri Tomi Laitinen seuraa potilaan vointia tutkimuksen edetessä.Ylilääkäri Tomi Laitinen seuraa potilaan vointia tutkimuksen edetessä.

– Entistä tarkemman tutkimusmenetelmän ansiosta osa potilaista säästyy turhilta kajoavilta tutkimuksilta, jotka sisältävät myös hieman enemmän riskejä kuin kajoamattomat kuvaukset, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön ylilääkäri, professori Tomi Laitinen kertoo. 

Tarkempi diagnostiikka tarkoittaa myös paremmin kohdistettua hoitoa. Suurin osa PET-perfuusiossa tutkituista potilaista selviää lääkehoidolla. Sellaisista potilaista, joilla TT-angiografiassa on nähty epäilyttäviä sepelvaltimoahtaumia, vain joka neljänneltä löytyy merkittävä ahtauttava sepelvaltimotauti, joka vaatii hoidokseen pallolaajennuksen. Tällöin tutkimuksen tulokset mahdollistavat pallolaajennuksen kohdentamisen tarkasti siihen suoneen, joka on merkittävä taudin kannalta.

Syklotroni mahdollistaa radioveden käytön tutkimuksissa

PET-perfuusiossa käytetään radiovettä eli happi-15-vettä. Radiovesi puoliintuu eli hajoaa radioaktiivisesti hyvin nopeasti, kahdessa minuutissa, joten se on käytettävä välittömästi valmistamisen jälkeen.

– Tästä syystä radiovettä voidaan hyödyntää tutkimuksissa vain silloin, kun syklotroni on riittävän lähellä kuvauslaitetta. KYSissä syklotroni on ollut käytössä keväästä 2016, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön apulaisylifyysikko Mikko Hakulinen selventää.

– Radioveden nopean puoliintumisajan ansiosta radiolääkkeestä aiheutuu potilaalle hyvin pieni säteilyrasitus, noin 0.5 mSv (millisievertiä). Suunnilleen saman verran säteilyä me kaikki saamme noin 2,5 kuukauden aikana luonnon taustasäteilystä.

Koska radioveden käyttö vaatii erityislaitteita ja -ohjelmistoja sekä monen eri ammattiryhmän osaamista, KYS on maailmanlaajuisesti yksi harvoista sairaaloista, jotka hyödyntävät tutkimusmenetelmää.

Lisätietoja:

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön ylilääkäri, professori Tomi Laitinen, p. 044 711 3279
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikön apulaisylifyysikko Mikko Hakulinen, p. 044 711 3260