« Takaisin

KYS selvittää päivystyksen henkilökuntatilanteen

KYS selvittää perusteellisesti päivystyspoliklinikan henkilökuntatilanteen

Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu vilkkaasti Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunnan kuormittumisesta. KYSin päivystyksen ruuhkautumisesta ja henkilöstön riittämättömyydestä on tehty useita kanteluita aluehallintovirastoon. Kanteluista suurin osa on henkilökunnan tekemiä.

Päivystyksen johto sai henkilöstöltä toukokuussa avoimen kirjeen, jossa listattiin lukuisia henkilökunnan kokemia epäkohtia.

– Olemme reagoineet niihin parhaan kykymme mukaan. Toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään, mutta henkilöstön määrän nostaminen ei ratkaise kaikkea. Myös toimintatapoja täytyy muokata ja uudistaa, ja tässä kehitystyössä hoitohenkilöstö on avainasemassa, päivystyksen ylilääkäri Tero Martikainen sanoo.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri selvittää päivystyksen tilanteen perusteellisesti. Sairaanhoitopiiri on jo käynyt läpi jokaisen päivystyksen tilanteesta tehdyn kantelun ja lähettänyt selvitykset aluehallintovirastolle.

– Yksi syy päivystyksen ruuhkiin ovat äkilliset henkilöstön sairastapaukset, joihin ei ole saatu sijaisia, sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen kertoo.

– Sairaanhoitopiirin selvityksissä ei kuitenkaan ole tullut esiin yhtään tapausta, jossa henkilöstövaje olisi vaarantanut potilasturvallisuutta.

Henkilöstömitoitus selvityksessä

KYSissä on nyt käynnissä selvitys päivystyksen henkilöstömitoituksesta. Sen perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.

– Päivystyksen toiminnassa korostuu kuormituksen vaihtelu. Päivittäinen kävijämäärä vaihtelee noin 100–180 potilaan välillä. Ennustettuihin ruuhkahuippuihin pyritään vastaamaan työvuorosuunnittelussa, mutta kaikkiin ruuhkahuippuihin on erittäin vaikea varautua, Martikainen toteaa.

Sairastapauksissa sijaisia on pyritty löytämään sisäisillä henkilöstöjärjestelyillä tai sairaalan sisäisestä sijaisvälityksestä, joka on pystynyt täyttämään henkilöstövajeen yli 90 prosentissa tapauksista. 16.5.2017 lähtien päivystyksen henkilöstö ei ole enää vastannut vuoronvaihtoihin tai lisätyöpyyntöihin, mikä on vaikeuttanut sijaistarpeiden täyttämistä.

Kehitystyötä on tehty

Päivystyksen toimintaa on kehitetty jo tähän mennessä monin tavoin. Tänä vuonna käyttöön saatiin uudet tilat, joiden suunnittelussa henkilökunta oli aktiivisesti mukana. Viime vuosina KYSin päivystykseen on tullut kokonaan uusia toimintamalleja, mm. elvytyshuoneen hoitaja ja vastuuhoitaja. Puhelinneuvonta on siirretty pois päivystyksen hoitohenkilökunnalta, jotta resursseja voidaan keskittää paremmin hoitotyöhön. Puhelinneuvonta vastaa päivystysaikana 1500–2000 puheluun kuukausittain Kuopion alueella.

Päivystysalueelle on palkattu osastofarmaseutti, ja tukipalveluiden, kuten laboratorion sekä laitos- ja välinehuollon palveluita on lisätty. Viime vuosien aikana päivystyksen hoitohenkilökuntaa ja lääkäriresurssia on myös lisätty. Tänä vuonna päivystykseen on palkattu kolme sairaanhoitajaa vuoden loppuun asti ja kesän ajaksi kolme lähihoitajaa.

Nordic Healthcare Group Oy ylläpitää tilastoja seitsemäntoista yliopisto- ja keskussairaalan päivystyspoliklinikan henkilöstö- ja potilasmääristä. Vuoden 2016 tilastojen mukaan hoitaja- ja lääkärimitoitukset suhteessa potilasmääriin ovat KYSin päivystyksessä hieman keskimääräistä paremmat.

Potilaat saavat hyvää hoitoa

Tammi-kesäkuussa päivystyskäyntien määrä KYSissä on noussut 4,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta pitkällä aikavälillä trendi on ollut laskeva. Viimeisten kuuden vuoden aikana päivystyksen potilasmäärä on laskenut noin 67 000 kävijästä 60 000 kävijään. Näistä KYSin päivystys hoitaa noin 45 000 potilasta ja Kuopion kaupungin ilta- ja viikonloppuvastaanotto noin 15 000 potilasta.

Tämän vuoden kävijämäärän kasvun syyt eivät ole tiedossa. 1.1.2015 Pohjois-Savon alueella lopetettiin neljän terveyskeskuksen ilta/yöpäivystys, mutta uudistus ei aiheuttanut merkittävää muutosta potilasmääriin. Päivystys toimii ympärivuorokautisena edelleen Kuopion lisäksi Varkaudessa ja Iisalmessa.

– KYSin päivystyspoliklinikan henkilökunta on erittäin ammattitaitoista ja motivoitunutta työhönsä. Laajasta uutisoinnista huolimatta päivystysvalmiutemme on hyvä, ja potilaat saavat nyt ja jatkossakin ensiluokkaista hoitoa. Toivomme, että nykyiseen tilanteeseen saadaan mahdollisimman pian kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu ja voimme jälleen keskittyä siihen, mitä osaamme parhaiten: päivystyspotilaiden hoitoon, Martikainen toteaa.

Tiedote 21.7.2017: Vastine Iltalehden uutiseen KYSin päivystyksessä hoidetusta potilaasta

Iltalehti uutisoi (21.7.2017) Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksessä lauantaina 15.7.2017 hoidetusta lapsipotilaasta.

Kuvaukseen sopivaa potilasta ei kuitenkaan käynyt viime lauantaina KYSin päivystyksessä, jossa viime lauantai oli normaalia rauhallisempi. Lastentautien päivystyksessä kävi lauantaina ainoastaan neljä lasta.

Myös Iltalehti on tehnyt oikaisun virheellisestä uutisesta.