« Takaisin

KYSille mahdollisesti 67 lisävakanssia

Hallituksen päätöksiä 16.10.2017

KYSille mahdollisesti 67 lisävakanssia

Sairaanhoitopiirin hallitus oli suosiollinen 16.10.2017 pitämässä kokouksessaan esitykselle, jonka mukaan KYSiin perustettaisiin 67,5 uutta vakanssia ensi vuonna.

Uudet vakanssit sijoitettaisiin muun muassa niihin yksiköihin, joiden on vaikeaa pysyä hoitotakuussa ja ovat siten ylikuormittuneita. Näin esimerkiksi päivystysalue tehon ja heräämön kera saisi kuusi uutta sairaanhoitajaa ja viisi erikoislääkäriä.

  • Meillä viisi vuotta jatkuneet säästötoimet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa emme enää nykyisellä henkilöstömäärällä pysty vastaamaan jatkuvasti kasvavaan palvelukysyntään, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen.

Miettunen myös painottaa tulevaa sote-uudistusta silmällä pitäen sitä, että KYSin on huolehdittava kilpailukyvystään ja asemastaan yhtenä maan vetovoimaisimmista yliopistosairaaloista.

  • Vakanssilisäyksillä voimme tarjota oman maakunnan asukkaille entistä nopeammin palveluja ja samalla Itä- ja Keski-Suomen väestölle vaativan erikoissairaanhoidon palveluita.

Lisätarpeen uusille vakansseille tuo myös ensi vuoden alussa voimaan tuleva asetus, joka keskittää tiettyjä leikkauksia ja toimenpiteitä yliopistosairaaloille.

Seuraavan kerran KYSin uutta vakanssipakettia esitellään to 19.10. omistajakuntien edustajille KYSillä pidettävässä neuvoa-antavassa kuntakokouksessa. Sen jälkeen pakettia käsittelee 13.11. juuri valittu uusi hallitus ja valtuusto antaa asialle lopullisen päätöksen joulukuun 11. päivä.

Tammi-elokuun osavuosikatsaus 2017

Tänä vuonna tammi-elokuun toiminta on ollut vilkasta kaikilla mittareilla mitattuna. Paitsi avohoitokäynnit (+5,0 %) myös leikkausten (+ 4,7 %) ja hoitojaksojen määrät (+ 2 %) lisääntyivät. Yliopistosairaalan erityisvastuualueelle myydyt palvelut kasvoivat erityisen voimakkaasti (+10,3 %).

Tämä näkyi toimintakuluissa materiaali- ja lääkekulujen kasvuna, joka ylitti arvioidun. Kokonaisuutena menojen kehitys on kuitenkin ollut maltillista.

Vaikka tehtyjen rakennusinvestointien poistot nousivat, talous pysyi ylijäämäisenä.

  • Loppuvuoden aikana odotamme talouden tasapainon toteutuvan asetettujen tavoitteiden mukaisesti, toteaa sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen.

Miettusen mukaan hoitotakuussa pysyminen aiheuttaa kuitenkin erityisiä haasteita toiminnalle. Hoitotakuun ylittäneitä potilaita oli elokuun lopussa 96, mikä on 31 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Poliklinikalle yli sallitun ajan odottaneita oli 468, mikä on merkittävästi viime vuotta enemmän. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirastolle annettiinkin selvitys, millä toimenpiteillä jonotilanne pyritään pitämään lain vaatimalla tasolla.

Aluehallintovirasto tarkasti päivystysalueen toiminnan, jossa huomio kiinnittyi erityisesti henkilökunnan kuormitukseen.

  • Tehtyjen selvitysten perusteella otamme käyttöön uusia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Potilasturvallisuus on tarkastuksen mukaan kuitenkin ollut kiireisinäkin aikoina moitteetonta, mistä kiitos henkilökunnalle, huomauttaa Miettunen.