« Takaisin

KYSin johtajistoon muutoksia

Hallitus 11.9.2017

KYSin johtajistoon muutoksia

KYSin uuden strategian ja hallintosäännön mukaisesti sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi kokouksessaan ma 11.9. uuden toimintamallin ja uusi osalle johtavia viranhaltijoita heidän tehtävänsä ja nimityksensä.

Uudessa toimintamallissa nykyisestä neljän palvelualueen rakenteesta luovutaan ja tilalle tulee kolme palvelualuetta eli Hallintokeskus, KYS ja Kysteri.

KYS puolestaan jakautuu kuuteen palvelukeskukseen:

 1. KYS Taseyksiköt: sydänkeskus, neurokeskus, kuvantamiskeskus, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja kuntoutus.
 2. KYS Operatiivinen keskus: naistentaudit ja synnytys, kirurgia, aistinelinsairaudet, anestesiologia ja tehohoito.
 3. KYS Medisiininen keskus: syöpäkeskus, medisiininen keskus, lasten ja nuorten keskus, sekä apteekki.
 4. KYS Mielenterveys ja hyvinvointi: psykiatria, nuorisopsykiatria ja sosiaalityö.
 5. KYS Akuutti: ympärivuorokautinen päivystys, Erva ensihoitokeskus, maakunnan ensihoitopalvelu, KYSin potilassiirrot sekä KYSin valmius- ja varautumistyö.
 6. KYS Hoitotyön palvelukeskus sisältää kaksi osaamiskeskusta: Hoitotyön palvelut ja Sihteeripalvelut. Hoitotyön palvelukeskus ohjaa henkilöstövoimavarojen käyttöä yli yksikkörajojen ja kehittää henkilöstön ammatillista osaamista muiden palvelukeskusten tarpeiden mukaisesti.

Uudet virkajärjestelyt

Palvelualueiden vähentyessä osa johtavien viranhaltijoiden viroista käy tarpeettomiksi. Siksi ne lakkautetaan ja tilalle perustetaan uudet virat.

Virkamuutokset 1.1.2018 alkaen:

 • Nykyisen kliinisten hoitopalvelujen johtajan virka lakkaa ja sen nykyinen haltija Markku Härmä siirtyy sairaalan johtajaksi määräajalle 1.1. - 31.12.2018. Sairaalan johtajan virka vuodesta 2019 eteenpäin pannaan hakuun ensi vuonna.
 • Nykyisen kliinisten tukipalvelujen johtajan virka lakkautetaan ja sen nykyinen haltija Esko Vanninen siirtyy muutosjohtajaksi.
 • Kliinisten hoitopalvelujen ylihoitajan virka lakkautetaan ja sen nykyinen haltija Kirsi Leivonen nimitetään toistaiseksi hoitotyön johtajaksi.
 • Kliinisten tukipalvelujen ylihoitajan virka lakkautetaan ja sen nykyinen haltija Arja Sistonen nimitetään toistaiseksi uudeksi palvelujohtajaksi.
 • Hallintoylihoitajan virka lopetetaan ja sen nykyinen haltija Merja Miettinen nimitetään toistaiseksi toimialajohtajaksi, vastuualueinaan palvelut ja asiakkuudet.
 • Henkilöstöjohtaja Janne Niemeläisen virka muutetaan henkilöstö- ja hallintojohtajaksi. 

Sairaanhoitopiirin johtaja nimeää 12.9. uudet johtajat 1.1.2018 perustettaviin palvelukeskuksiin.

 

Hallitus kielteinen kilpailevalle sivutoimelle  

Sairaanhoitopiirin hallitus ei hyväksynyt KYSin lääkärin tekemää oikaisuvaatimusta, joka koski hänen saamaa kielteistä päätöstä toimia sivutoimiluvalla Pohjola sairaalassa.   

Ortopedi Janne Sahlman oli toimittanut KYSin palvelualuejohtaja Markku Härmälle elokuussa sivutoimilupahakemuksen, jonka mukaan hän olisi pitänyt yhden päivän viikossa Pohjola-sairaalassa yleislääkärin vastaanottoa ja tehnyt siellä silloin päiväkirurgisia toimenpiteitä. Sivutoimi-ilmoitukseensa Sahlman kuitenkin sai KYSiltä kielteisen päätöksen, koska Pohjola-sairaalassa toimiminen on KYSin mukaan  kilpailevaa toimintaa.

KYS tuottaa vakuutusyhtiöille erikoissairaanhoidon palveluja noin 3,5 M€:lla vuodessa, josta Pohjola sairaalan osuus on yli miljoona euroa. Jalkakirurgian avainosaajan siirtyminen kilpailijalle olisi KYSin mukaan aiheuttanut sille taloudellisia menetyksiä, vääristänyt palvelutuotantoa ja luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa.

Hallituksen jäsen Pirjo Niemitz (sd.) teki esityksen, jonka mukaan Janne Sahlmanin oikaisuvaatimus olisi tullut hyväksyä ja myöntää sivutoimilupa Pohjola sairaalassa työskentelylle. Esitys kuitenkin raukesi, koska se ei saanut kannatusta. Niemitz jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Hallituksen päätöksen seurauksena Janne Sahlman on tänään jättänyt KYSille eroanomuksensa.