« Takaisin

Lääkehoidon verkkokoulutuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Kuopiossa

Lääkehoidon verkkokoulutuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Kuopiossa

Kuopion yliopistollinen sairaala ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ovat tehneet yhteistyötä jo kymmenen vuoden ajan lääkehoidon osaamisen varmistamisen eteen. Yhteistyön tuloksena on syntynyt Lääkehoidon osaaminen verkossa (LOVe) -verkkokoulutuskokonaisuus, joka koostuu tällä hetkellä yhdestätoista koulutuksesta, kahdestoista osa on valmistumassa. Koulutus on tehty STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaiseen osaamisen varmistamiseen sosiaali- ja terveydenhuoltolaitoksissa.

Kurssitarjontaan kuuluu mm. lääkehoidon osaamisen perusteet, laskimon sisäinen lääke- ja nestehoito, kivun lääkehoito, mielenterveyden ja päihderiippuvuuden lääkehoito, lasten lääkehoito, ensihoidon lääkehoito ja iäkkäiden lääkehoito. Vaikka suurin osa koulutuksista on suunnattu terveydenhuollon ammattihenkilöille, on valmiina myös kolme lääkehoitoon kouluttamattomille tarkoitettua kurssia mm. vanginvartijoille sekä toinen opettajille ja kouluavustajille. Kurssit koostuvat verkko-oppitunneista, verkkotehtävistä, videoista ja verkkotenteistä, ne ovat käytössä 16 sairaanhoitopiirissä, noin 30 yksityisessä yrityksessä sekä lukuisissa kunnissa ja kuntayhtymissä.

Yhteistyötä juhlistetaan torstaina 11.5. Kuopiossa pidettävässä juhlaseminaarissa sekä 12.5. LOVe-kehittämispäivillä. Päivillä kokoontuu noin 50 lääkehoidon verkkokoulutuksia käyttävää edustajaa eri alojen organisaatioista.

Juhlaseminaarin esitykset liittyvät potilasturvallisuuteen, sairaanhoitajan lääkehoidon toteuttajan rooliin sekä osaamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Lisäksi tarkastellaan hallinnollista yhteistyötä ja kehittämistyötä kuluneena aikana sekä katsotaan tulevaisuuden haasteisiin.

Kehittämispäivänä käsitellään käytännön lääkehoidon kysymyksiä, kuten rokote- ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kurssien sisältöä. Ryhmätyönä kartoitetaan sosiaali- ja terveysalan lääkehoidon osaamisen tarpeita tulevaisuudessa.