« Takaisin

Lastenpsykiatrian etäkonsultaatiot alkoivat Pohjois-Savossa

Lastenpsykiatrian etäkonsultaatiot alkoivat Pohjois-Savossa

Videovälitteiset etäkonsultaatiot ovat yksi keino vastata lastenpsykiatrian kasvaneeseen lähetemäärään.

Lähetteet lastenpsykiatrian erikoissairaanhoitoon ovat lisääntyneet Pohjois-Savon maakunnassa viime vuosina tasaisesti, mutta vuoden 2017 neljän ensimmäisen kuukauden aikana lähetteitä on tullut yli 70 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Yleensä lähetteitä on ollut noin 700 - 800 vuodessa.

– Lähetteiden määrän kasvuun ei ole yhtä yksittäistä syytä. Hoitoon pääsy hoitotakuun mukaisessa aikataulussa on vaarantunut, tiivistää lastenpsykiatrian klinikan ylilääkäri, professori Kirsti Kumpulainen.

Lisääntyneeseen lasten mielenterveyspalvelujen kysyntään pyritään hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman hengessä nyt vastaamaan kehittämällä uudenlaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä.

Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian klinikalla on tänä keväänä otettu käyttöön sähköinen etäkonsultaatioiden varausjärjestelmä ja videovälitteiset etäkonsultaatiot, joita voidaan hyödyntää konsultaatioissa, työnohjauksessa ja hoidon tukena. Videoteknologian toivotaan tehostavan mielenterveyden ongelmista kärsivien lasten parissa työskentelevien tahojen moniammatillista yhteistyötä.

– Etäkonsultaatioita tarjotaan tällä hetkellä ensisijaisesti neuvoloiden, kouluterveydenhuollon ja perheneuvoloiden työntekijöiden tueksi, mutta tapaamisiin voi osallistua myös lapsi ja perhe sekä muita lapsen tukemisen kannalta oleellisia toimijoita esimerkiksi koulusta tai päivähoidosta. Aloitteen etäkonsultaatiolle voi tehdä myös muu kuin terveydenhuollon ammattilainen, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jussi Karppi kertoo.

Nopeasti ja vaivattomasti ilman byrokratiaa

Etäkonsultaatiopalveluja kehitettäessä on otettu huomioon potilasturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät näkökulmat, mutta pyritty mahdollistamaan nopea ja vaivaton konsultointimahdollisuus ilman turhaa byrokratiaa.

Palvelujen käyttöönottoa tuetaan kohderyhmille tarjottavilla materiaaleilla ja henkilökohtaisilla perehdytyksillä, joihin on kevään aikana osallistunut 155 henkilöä 23 tilaisuudessa eri puolilla maakuntaa. Videoneuvottelujen edellyttämiä web-kameroita ja kaiuttimia on luovutettu lähes 60:lle lasten parissa työskentelevälle terveydenhuollon ammattilaiselle.

– Etäkonsultaatiomahdollisuus lastenpsykiatrian klinikalle on herättänyt perusterveydenhuollon toimijoita näkemään videoteknologian mahdollisuudet myös paikallisessa yhteistyössä. Palaute on ollut hyvin positiivista, projektipäällikkö Kirsi Bykachev toteaa.

Taustalla eCAP-hanke

Etäkonsultaatiomahdollisuuksia on kehitetty osana eCAP-hanketta. KYSin lastenpsykiatrian klinikan sekä Itä-Suomen yliopiston (UEF) lääketieteen ja hoitotieteen laitosten Pohjois-Savossa toteuttaman eHealth Services for Child and Adolescent Psychiatry (eCAP) 2015–2018 -hankkeen tavoitteena on parantaa lasten mielenterveyspalveluja.

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Skotlannissa toteutettavaa hanketta rahoittaa Pohjoinen Periferia ja Arktinen 2014–2020 (NPA) -ohjelma, Pohjois-Savossa lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä Kuopion kaupunki. eCAP-hankkeen aikana kesään 2018 asti koulutus ja etäkonsultaatiot ovat Pohjois-Savon kunnille maksuttomia. Hankkeen päätyttyä etäkonsultaatiot jatkuvat osana lastenpsykiatrian klinikan normaalia toimintaa.

Hankkeen vaikutuksia arvioidaan tieteellisellä tutkimuksella, jossa mukana ovat professori Hannele Turunen, yliopistotutkija Marjorita Sormunen ja tohtoriopiskelija Outi Turunen hoitotieteen laitokselta sekä professori Kirsti Kumpulainen ja kliininen opettaja Jussi Karppi lääketieteen laitoksen kliinisen lääketieteen yksikön lastenpsykiatrian oppiaineesta.

Lisätietoa eCAP-hankkeesta

Pohjoinen Periferia ja Arktinen 2014–2020 –ohjelma

Tietoa lasten mielenterveydestä