« Takaisin

Melanoomatutkija Hanna Siiskoselle vuoden 2017 Martti Hämäläinen -palkinto

Melanoomatutkija Hanna Siiskoselle vuoden 2017 Martti Hämäläinen -palkinto

Pohjois-Savon lääkäriyhdistyksen vuosittain jakama nuoren tutkijan palkinto on tänä vuonna annettu LT, FM Hanna Siiskoselle. Siiskosen hyaluronaanin roolia ihosyövissä käsittelevä väitöstutkimus on avannut uusia näkökulmia ihosyöpien hoitoon.

 

Hanna Siiskosta kuvataan tinkimättömäksi ja tavoitteelliseksi työskentelijäksi, joka kuitenkin on työtovereita kohtaan joustava ja hyvää ilmapiiriä rakentava.Hanna Siiskosta kuvataan tinkimättömäksi ja tavoitteelliseksi työskentelijäksi, joka kuitenkin on työtovereita kohtaan joustava ja hyvää ilmapiiriä rakentava.Hanna Siiskosen melanooman syntyyn ja kehitykseen keskittyvä tutkimus on ajankohtaista ja kansanterveydellisesti merkittävää, sillä ihosyöpien määrä on lisääntynyt rajusti.

Siiskosen tutkima hyaluronaani eli hyalyronihappo on solujen pinnalla valmistettava ja soluväleissä esiintyvä suurikokoinen ja pitkäketjuinen sokerimolekyyli. Sitä esiintyy lähes kaikissa kudoksissa, ja sillä on tärkeä rooli niiden normaalissa toiminnassa. Hyaluronaania on erityisen runsaasti ihossa. Hyaluronaani sitoo vettä itseensä, ja se on suosittu ihonhoitotuotteissa monien lääketieteellisten sovellustensa lisäksi.

Normaalisti hyaluronaani edistää kudoksen paranemista, mutta se voi toisaalta myös ylläpitää tulehdusta. Tulehdussairauksissa ja monissa syövissä hyaluronaanin aineenvaihdunta on epänormaalia. Joissakin kudoksissa ja syöpätyypeissä hyaluronaanin määrä moninkertaistuu ja sitä kertyy syöpäkudokseen, kun taas toisissa kudoksissa syövän kehittyminen aikaansaa hyaluronaanin määrän vähenemisen. Muutokset hyaluronaanin määrässä edesauttavat syövän etenemistä ja huonontavat taudin ennustetta. Hyaluronaanin hajoamistuotteet edistävät myös syövän kasvulle välttämätöntä verisuonten kasvua.

Hanna Siiskonen on jatkanut väitöstutkimuksensa jälkeen tutkimustyötä ihosyöpien parissa Suomen ohella Berliinissä ja on julkaissut useita korkeatasoisia kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä sarjoissa julkaistuja artikkeleita.

Tällä hetkellä Siiskonen työskentelee ihotauteihin ja allergologiaan erikoistuvana lääkärinä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sekä iho- ja sukupuolitautien oppiaineen ma. kliinisenä opettajana Itä-Suomen yliopistossa.

Hänet on nimetty varajohtajaksi Pohjois-Savon ihosyöpäohjelmaan, jonka tavoitteena on vaikuttaa ihosyöpäsairastavuuteen Pohjois-Savon alueella ja samalla tarjota tutkimusmateriaalia ihosyöpien ehkäisyä ja hoidon kehittämistä varten. Siiskosella on ohjattavanaan väitöskirjatyöntekijöitä ja syventävien opintojen tekijöitä. Kollegat luonnehtivat Siiskosta osaajaksi, joka pystyy toimimaan laaja-alaisesti opettajan, tutkijan ja kliinikon tehtävissä. Vuonna 1978 syntynyt Hanna Siiskonen on kotoisin Kiuruvedeltä.

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys ry jakaa vuosittain Martti Hämäläisen nimeä kantavan tunnustuspalkinnon nuorelle lupaavalle tutkijalle kannustukseksi tutkijan uralle. Nuoreksi tutkijaksi katsotaan alle 40-vuotias lääketieteen lisensiaatti, tohtori tai dosentti, joka on tehnyt menestyksellistä tutkimustyötä. Palkinnonsaajan valinnan suorittaa yhdistyksen hallitus sille toimitettujen esitysten perusteella.