« Takaisin

Opiskelijaohjauksen ammattilaiset koolla KYSissä

Opiskelijaohjauksen ammattilaiset koolla KYSissä

Kliinisten opettajien valtakunnalliset ValOpe-päivät 24.–25.8.2017 keräsivät KYSiin 50 alan ammattilaista saamaan uutta oppia ja vaihtamaan kokemuksia. Päivien merkittävin yksittäinen tapahtuma oli valtakunnallisten opiskelijaohjauksen laatusuositusten esittely. Laatusuositusten tavoitteena on varmistaa opiskelijoille turvallinen ja laadukas harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa.

Tapahtumasta vastaava KYSin ylihoitaja Minna Taam-Ukkonen kertoo, että verkostopäivillä on iso merkitys siinä, että opiskelijaohjausta kehitetään yhdessä näyttöön perustuen ja sovitaan yhteisistä käytännöistä. Keskeisenä alueena päivillä on toiminnan tulosten osoittaminen. Opiskelijoiden onnistuneiden harjoittelujaksojen vaikutukset säteilevät pitkälle.

– Hyvä opiskelijaohjauksen laatu korreloi positiivisesti myös potilastyytyväisyyteen ja henkilöstötyytyväisyyteen. Jos opiskelijaohjauksen laatu on korkea, niin myös potilaat ja henkilöstö on tyytyväisiä.

– Kansallinen yhteistyö on tiivistä ja tuloksellista. Kaikki verkoston jäsenet ovat erittäin motivoituneita ja aikaansaavia, Taam-Ukkonen kiittää.

Opetuskoordinaattori Tiina Tarr Turun yliopistollisesta sairaalasta esitteli uudet opiskelijaohjauksen laatusuositukset osallistujille. Valtakunnalliset suositukset on laatinut yliopistosairaaloiden edustajista koostunut työryhmä, jossa KYSin edustajana on toiminut Minna Taam-Ukkonen. Laatusuositukset ovat kaikkien ValOpe-verkoston jäsenten käytössä, ja niistä tulee myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Tiina Tarr kertoo, että uusissa laatusuosituksissa huomioidaan toimintaympäristön muuttuminen. Monikulttuurisuus ja kielitaidon merkitys nousevat esiin, samoin erilaisten asiakkaiden kohtaamisessa tarvittavat taidot. Myös opiskelijan vastuuta harjoittelussa sekä moniammatillisuutta korostetaan aiempaa enemmän.

ValOpe-päiville kokoontui 45 verkoston jäsentä ja viisi ulkopuolista luennoitsijaa.ValOpe-päiville kokoontui 45 verkoston jäsentä ja viisi ulkopuolista luennoitsijaa.

Vakiovieraita ympäri maata

Opetusylihoitaja Pia Leppäkumpu Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluista Mikkelistä on ValOpe-päivien konkareita, joka on mukana seitsemättä kertaa. Hänelle päivät ovat korvaamaton vertaistuen paikka tiedon keräämisen ja toiminnan kehittämisen kannalta.

– Olen omassa työpaikassani ainoa opiskelijaohjauksen parissa työskentelevä henkilö, joten valtakunnallinen kollegaverkosto on minulle todella tärkeä. Täältä löytyy aina kaveri, jolle voi kilauttaa, kun työssä herää kysymyksiä, Pia Leppäkumpu korostaa.

Hoitotyön kliininen opettaja Toni Haapa HUS:sta Helsingistä sen sijaan ei ole ainokainen; hän kertoo HUS:ssa opettajia olevan kaikkiaan kymmenen, joista kahdeksan on päässyt paikan päälle. Silti hänkin kokee kollegoiden tapaamisen ja ajatusten tuulettamisen samanhenkisessä joukossa olevan päivien arvokkainta antia, koulutuksellista antia unohtamatta.

– Ohjelmassa minua erityisesti kiinnosti tutkimuksellinen osuus, eli se, kuinka opiskelijaohjausta voidaan kehittää uuden tutkimustiedon valossa, Toni Haapa kertoo.

Oulun yliopistollisesta sairaalasta opettajapäiville oli kollegoineen lähtenyt opetuskoordinaattori Annukka Tuomikoski, joka hänkin on ollut mukana vuodesta 2009.

– Oli avartavaa huomata, että muuallakin kaikki painivat samojen ongelmien kanssa. Yhdessä olemme saaneet valtavasti aikaan: on yhteisiä tutkimusprojekteja, opiskelijaohjauskoulutusta kehitetään ja tutkitaan sen vaikuttavuutta, Tuomikoski luettelee.

Hoitotyön opiskelijaohjauksen ammattilaisten ValOpe-päiviä on järjestetty vuodesta 2007, ja ensimmäinen kokoontuminen oli Kuopiossa. Koulutuspäiviä järjestävät yliopistosairaalat vuorotellen, ja jäseniä verkostossa on kaikista sairaanhoitopiireistä. KYSissä kliinisen hoitotyön opettajia on viisi sekä toiminnasta vastaava ylihoitaja.

Pia Leppäkumpu (vas.), Toni Haapa ja Annukka Tuomikoski ovat aktiivista opettajajoukkoa, jolle kollegoiden tapaaminen on tärkeä tapa kehittää omaa työtä.Pia Leppäkumpu (vas.), Toni Haapa ja Annukka Tuomikoski ovat aktiivista opettajajoukkoa, jolle kollegoiden tapaaminen on tärkeä tapa kehittää omaa työtä.