« Takaisin

Pelillistä jumppaa virtsankarkailun estämiseksi

Pelillistä jumppaa virtsankarkailun estämiseksi

KYSissä on käynnistynyt kansainvälinen tutkimushanke, jossa virtsan karkailusta kärsivät naiset kuntouttavat lantionpohjan lihaksiaan tietokonepelien avulla. Mukana harjoittelussa on biopalautelaite, jolla lihasten toimintaa seurataan reaaliaikaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä  WOMEN UP -hankkeessa ovat KYSin lisäksi mukana yliopistosairaalat Amsterdamista ja Barcelonasta. Yhteensä 3,5 miljoonan euron tutkimushanke alkoi jo helmikuussa 2015, jolloin tehtiin laajat käyttäjäkyselyt olemassa olevien biopalautelaitteiden käyttökelpoisuudesta lantionpohjan lihasten kuntouttamiseen. Tänä vuonna kesällä käynnistetään kliiniset tutkimukset, joissa tutkitaan, lisäävätkö tietokonepelit jumppainnostusta.

Kuopiossa tutkimukseen pääsee osallistumaan 80 vapaaehtoista virtsankarkailuvaivasta kärsivää naista. He voivat käydä ilmoittautumassa WOMEN UP -portaalissa www.stopui.com.

Virtsankarkailu on yleistä

Ponnistusvirtsankarkailuoire tai -vaiva on hyvin tavallinen synnyttäneiden naisten ongelma. Virtsan tahatonta karkailua arvioidaan esiintyvän joka kolmannella naisella – Euroopan tasolla noin 56 miljoonalla naisella ja yli 350 miljoonalla naisella maailmanlaajuisesti.

Suomen Käypä hoito -suositus pitää vahvan tutkimusnäytön perusteella lantionpohjan lihasharjoituksia ensisijaisena hoitomenetelmänä. Ongelmana useimmiten kuitenkin on potilaiden heikko sitoutuminen hoitoon – harjoittelu edellyttää säännöllisyyttä ja jatkuvuutta. Siksi harjoittelua on pyritty tehostamaan erilaisilla apuvälineillä.

Aiemmissa vuonna 2015 alkaneissa WOMEN UP -tutkimuksissa tehtiin ensin laaja kyselytutkimus eri maiden naisille, jotka ovat käyttäneet nykyään saatavilla olevaa noin 10 biopalautelaitetta. Kyselyn tulosten pohjalta on kehitetty muodoltaan ja materiaaliltaan uudistunut laite, jota nyt tämän vuoden kliinisissä tutkimuksissa käytetään.

Pelit lisäavuksi                                                                      

Tänä vuonna tutkimuksessa on tarkoitus verrata keskenään perinteistä jumppaharjoittelua ilman mitään lisälaitteita sekä biopalautemenetelmää, johon avuksi otetaan tietokonepelit. Tutkimusryhmässä käytetään älypuhelimen avulla internetpohjaista harjoitusohjelmistoa, jossa motivoijina ovat tietokonepelit. Niitä voi ottaa käyttöön älypuhelimen lisäksi myös tietokoneelta tai tabletilta.

Järjestelmä sisältää kolme komponenttia:

  • langattoman lihaksiston supistumista ja rentoutusta mittaavan yksikön, joka voi lähettää lihaksen toimintaa kuvaavaa lihassähkökäyrää tietokoneelle/älypuhelimeen
  • internetalustan, jonne kertyy tietoa harjoittelusta ja sen edistymisestä
  • sovelluksen tietokonepelejä, joita seuraamalla ja pelaamalla harjoittelu etenee. Tuloksia voi seurata sekä potilas että myös fysioterapeutti.

Yhteensä 300 potilasta testaa

Kuopiossa ja Barcelonassa on jo yhteensä 21 naista päässyt testaamaan laitteiston toimintaa marraskuusta 2016 alkaen. Näiden ensikokemusten pohjalta laitteistoa vielä kehitetään ja viritetään kesällä 2017 alkavaa laajempaa tutkimusta varten, jossa yhteensä 300 naista pääsee kokeilemaan uutta menetelmää. Kuopiossa tutkimus toteutetaan KYSin Fysiatrian ja Naistentautien klinikkojen yhteistyönä. Jo alkuvaiheen testauksessa on havaittu naisten innostuksen harjoitteluun lisääntyvän uuden teknologian avulla.

Tutkimuksen osalliset

WOMEN UP -projekti on EU:n Horizon 2020 -hankeohjelman tutkimus- ja kehittämishanke -konsortio, jossa on edellä mainittujen kolmen yliopistosairaalan lisäksi mukana laitteen teknologiasta vastaava kuopiolainen toimittaja Megaelektroniikka/Bittium. Pelien suunnittelusta vastaa sveitsiläinen You Rehab, sekä koko hanketta koordinoi Miguel Angel Mananas Barcelonan teknisestä korkeakoulusta vastaten internetalustasta.

 

Lisätietoja:

Ylilääkäri Olavi Airaksinen
projektin vastuuhenkilö Kuopiossa / KYS
Puh. 0400 673 842
olavi.airaksinen(at)kuh.fi

Fysioterapeutti Jaana Tervo
Fysiatrian klinikka, KYS
jaana.tervo(at)kuh.fi

Naistentautien erikoislääkäri Kaisa Raatikainen
KYS Naisten klinikka
kaisa.e.raatikainen(at)kuh.fi