« Takaisin

Terveyskylään avautui uusia taloja 13.3.

Terveyskylään avautui uusia taloja 13.3.

Terveyskylään avautui 13.3.201717 kuusi uutta taloa: Aivo-, Allergia- ja astma-, Nivel-, Reuma-, Verisuoni- ja Sydänsairauksien talo.

Terveyskylä madaltaa kynnystä hakea apua. Parhaimmillaan voidaan nopeuttaa potilaan reittiä oireesta diagnoosiin ja tehokkaaseen hoitoon. Palvelu tarjoaa tukea potilaille, läheisille ja ammattilaisille - ihan jokaiselle pohjoissavolaiselle.

Reumasairauksien ylilääkäri Oili Kaipiainen-Seppänen KYSistä on ollut mukana Reumatalon rakentamisessa. Talon sisältöä on koottu yhteistyössä kaikkien yliopistollisten sairaaloiden reumasairauksia hoitavien yksiköiden ja potilasjärjestöjen kanssa.

- Reumataloon on koostettu tietoa tavallisimmista tulehduksellisista reumasairauksista. Sivustolla kerrotaan perustiedot sairauksien oireista, diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta, Oili Kaipiainen-Seppänen kertoo.

Potilaat voivat arvioida tiettyjen oireryppäiden perusteella oman vaivansa tutkimuksen tarpeellisuutta. Lievien oireiden hoitoon annetaan ensiapuluonteista ohjausta. Perussairauden lääkityksen ja liikuntahoitojen lisäksi pyritään kiinnittämään huomiota myös elintapoihin, jotka voivat huonontaa hoitovastetta tai lisätä sairauden aiheuttamaa kuormitusta elimistölle. Tällaisia ovat muun muassa elintapoihin kuten ravintoon, painon hallintaan, alkoholin käyttöön ja tupakointiin liittyvät ohjeet.

Terveyskylän palvelut sopivat hyvin elämänlaadun, oireiden, elintapojen seuraamiseen ja pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen. Palvelut täydentävät olemassa olevia palveluita niin sairaalassa kuin avohoidossa.

Terveydenhuollon ammattilaiselle Terveyskylä antaa tukea potilaan hoitoon. Sitä voi käyttää hoitoon ohjauksen väylänä, hoidon tarpeen arvioinnin tukena ja omahoidon tukemisessa. Lisäksi palvelun ammattilaisten osiosta löytyy puhtaasti ammattilaiselle tarkoitettuja työkaluja ja sisältöjä.

Mikä on Terveyskylä?

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Tietosisältö on veloituksetta kaikkien käytössä.

Terveyskylässä on avoinna maaliskuussa avattujen uusien talojen lisäksi Mielenterveystalo, Painonhallintatalo, Harvinaissairauksien talo, Naistalo, Kuntoutumistalo ja Kivunhallintatalo sekä Helsingin Biopankki ja ammattilaisten osio.

Rakenteilla on myös Lasten-, Vertais-, Leikkaukseen tulijan-, Syöpä- ja Lääketalot sekä monta muuta. Vuoden 2018 loppuun mennessä avoinna on noin 30 taloa.

Terveyskylää rakennetaan osana Virtuaalisairaala 2.0 -kehittämishanketta. Se on HUS:n koordinoima ja Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen projektikokonaisuus, johon on saatu rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä.