« Takaisin

Tuloksellista lapsettomuuden hoitoa KYSissä

Tuloksellista lapsettomuuden hoitoa KYSissä

Lapsettoman parin matka kohti vanhemmuutta voi olla pitkä, mutta myös palkitseva. Yhä useampi tarina saa onnellisen lopun, sillä KYSin lapsettomuushoitojen tulokset ovat nousseet kansallisen tason huipulle - vuonna 2017 lähes joka toinen tuore- tai pakastealkionsiirto on johtanut kliiniseen eli lääkärin toteamaan raskauteen. Hyviin tuloksiin on päästy muun muassa uusien menetelmien ja tilojen käyttöönotolla. Tuloksellinen työskentely näkyy myös lapsettomuudenhoitoyksikön jonotilanteessa: jonoja hoitoihin ei tällä hetkellä ole. 

Naisten poliklinikan lapsettomuudenhoitoyksikkö hoitaa lähetteellä tulleita pariskuntia. Hedelmällisyysselvityksiä voidaan tehdä myös itsellisille naisille ja miehille, mutta luovutetuilla sukusoluilla tehtävät hoidot eivät ole ainakaan toistaiseksi mahdollisia.

Lapsettomuuden hoitoon osallistuu asiantuntijoita monesta eri ammattikunnasta: lääkäreitä, lapsettomuushoitajia, biologeja ja laboratoriohoitajia. Merkittävä osuus koeputkihedelmöityshoidon kokonaisuudesta tapahtuu laboratoriossa. IVF-laboratorio toimii Kaarisairaalassa naisten poliklinikan yhteydessä ISLABin alaisuudessa. Kaikki solutyövaiheet toteutetaan olosuhteiltaan tarkoin kontrolloiduissa puhdastiloissa.

Lue lisää lapsettomuushoidoista.