Takaisin

Ympäristökertomus 2020 on julkaistu

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on luonut ympäristöpolitiikkansa edistyksellisesti jo 1990-luvun lopulla ja sen pohjalta
on työstetty vuosittain päivitettävä ympäristöohjelma. Ympäristökertomuksia on julkaistu vuodesta 1997 lukien.

Olemme saaneet paljon aikaan erityisesti energiatalouden, jätehuollon ja jossain määrin hankintojenkin osalta. Meillä
on noin 80 ympäristövastuuhenkilön verkosto, jonka hyödyntäminen on jäänyt viimevuosina vähäiseksi. Ympäristövastuullisuus
on myös vetovoimatekijä.

Tervetuloa tutustumaan vuoden 2020 ympäristökertomukseemme!