Takaisin

Anssi Asikainen on vuoden 2019 opiskelijaohjaaja

Vuodelle 2019 valittiin neljättä kertaa äänestyksen perusteella vuoden hoitotyön ja kuntoutuksen opiskelijoiden ohjaaja. Tällä kertaa äänestyksessä runsaimman äänisaaliin keräsi Lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoito-osaston sairaanhoitaja ja opiskelijavastaava Anssi Asikainen. Koko äänestyksessä annettiin noin seitsemänkymmentä ääntä

Yleiset valintaperustelut ja kriteerit vuoden opiskelijaohjaajalle:

  • on opiskelijalähtöinen, esim. huomioi opiskelijan lähtötason ja erityistaidot
  • osaa antaa ja vastaanottaa sekä rakentavaa että kannustavaa palautetta
  • kehittää omaa ohjausosaamistaan
  • on innostava, kannustava ja innovatiivinen opiskelijaohjauksen kehittäjä luoden myönteistä ilmapiiriä opiskelijaohjaukseen työyksikössä ja opiskelijan oppimisympäristössä

Äänestäjien mukaan Anssi täyttää kaikki yllämainitut kriteerit. Useissa perusteluissa mainittiin Alavan sairaalassa noin puolitoista vuotta sitten aloitettua opiskelijoiden ”livechat” palvelua. Tätä Anssi on ollut ideoimassa ja toteuttaa yhdessä muiden lastenpsykiatrian osastojen opiskelijavastaavien kanssa. Livechat järjestetään keskimäärin pari kertaa tunnin kestoisena keskustelutilaisuutena opiskelijan harjoittelun aikana.Anssi kehui yhteisöllisyyttä opiskelijaohjauksessa ja sen kehittämisessä lastenpsykiatrian yksiköiden kesken. Lisäksi äänestäjät kuvasivat Anssia mm. ” Anssilla on tietoa, lapset tykkäävät kun Anssi nimettynä, osaa mukautua tilanteeseen kun tilanteeseen. Jämäkkä, mutta lempeä. Hyvä sairaanhoitaja. Tästä lähtökohdasta on hyvä lähteä ohjaamaan opiskelijoita. Olla roolimalli omalla toiminnallaan uusille hoitajille.” ”Kaikin puolin hyvä tyyppi! ” ”Aina iloinen ja ystävällinen. Huomio hyvin opiskelijat yksilöinä ja pystyy suunnittelemaan heille oikeanlaiset ja oikeanaikaiset tavoitteet.”

Palkitsemistilaisuus 7.1.2020 oli lämminhenkinen ja kollegat kilvan kehuivat ja onnittelivat Anssia vuoden opiskelijaohjaaja-tittelistä. Ylihoitaja Minna Taam-Ukkonen toi esille, että palkitseminen on osa magneettisairaalatoimintaa. Henkilöstölle annettaan tunnustusta hyvästä työstä. Kliinisen hoitotyön opettaja Marjut Heiskasen mukaan Lasten psykiatrian tutkimus- ja hoito-osastolla on korkea opiskelijaohjauksen laatu, joka näkyy koko työyhteisön osallistumisena opiskelijaohjaukseen ja sen kehittämiseen. Osastonhoitaja Tiina Väänänen toi esille, että opiskelijaohjaus on tärkeää, koska opiskelijat ovat heidän tulevia työntekijöitä ja tätä kautta myös rekrytointi on helpompaa. Mukana palkitsemistilaisuudessa oli Anssin aiemmin ohjaamia opiskelijoita, jotka valmistumisen jälkeen ovat aloittaneet työskentelyn Lasten psykiatrian tutkimus- ja hoito-osastolla.

Kaikille muille äänestyksessä ääniä saaneille on oman alueen kliinisen hoitotyön opettaja lähettänyt palautteet. Hoitotyön johto ja Hoitotyön kehittämis-, opetus-, ja tutkimus osaamiskeskuksen henkilökunta onnittelee Anssia ja kiittää kaikkia opiskelijaohjaukseen vuonna 2019 osallistuneita!

Kuvassa Anssi Asikainen eturivissä kollegoidensa keskellä


Siirry uutisarkistoon