Takaisin

Erikoislääkärikoulutuksen uudistaminen jatkuu KYSissä

Kuopion yliopistollinen sairaala ja Itä-Suomen yliopisto satsaavat erikoislääkärikoulutukseen. Yhdeksän koulutusvastuu eli KOVA-lääkäriä aloitti pestinsä 1. syyskuuta.

Erikoislääkärikoulutuksen uudistus on käynnissä koko Suomessa ja luonnollisesti myös KYSissä sekä Itä-Suomen yliopistossa. Nyt nimetyt koulutusvastuulääkärit osallistuvat pilottiin ja heidän tehtävänään on käyttää 20 prosenttia työajastaan uuden erikoislääkärikoulutuksen rakentamiseen

Koulutuksen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota suunnitelmallisuuteen, rakenteiseen koulutusosaamiseen sekä arviointiin ja palautteen antamaiseen.

KOVA on KOVA jo kolmessa yliopistosairaalassa

Aluekoordinaattori Johanna Rellman Tampereen yliopistollisesta sairaalasta on iloinen nähdessään kuopiolaisten tarttuneen haasteeseen. Rellman on luonut koulutusvastuulääkärien ajatuksen Tampereella ja konsepti on otettu käyttöön Kuopion lisäksi myös Turussa.

– On erittäin tärkeää, että professoreilla ja ylilääkäreillä on työkaverinaan erikoislääkärikoulutuksen käytännön asioita koordinoiva erikoislääkäri, jotta uudistuksen vaatimat tavoitteet voidaan saavuttaa lähivuosina, Rellman kertoo.

KYSin johtajaylilääkäri Antti Hedman sekä Itä-Suomen yliopiston erikoislääkärikoulutuksesta vastaava kliinisen yksikön varajohtaja professori Pekka Jäkälä kannustavat pilottiin osallistuvia KOVA-lääkäreitä olemaan aktiivisia ja tekemään pikkuhiljaa omilla erikoisaloillaan työtä koko erityisvastuualueen erikoistuvien hyväksi. Tavoitteena on saada oma KOVA-lääkäri jatkossa suurimmalle osalle erikoisaloista.

Koronaepidemia ei estä kehitystyötä

Itä-Suomen yliopiston erikoislääkärikoulutuksen aluekoordinaattori ja KYSin neurologian apulaisylilääkäri Anne-Mari Kantanen on helpottunut saatuaan koulutusvastuulääkärien koulutuksen alkuun.

– Tämä on yksi tärkeä osa erikoislääkärikoulutuksen uudistusta ja uuden kouluttamistavan jalkauttamista. Keväällä jouduimme pandemian vuoksi lykkäämään aloitusta ja nyt saimme erityisjärjestelyillä starttiseminaarin pidettyä. KOVA-lääkärit ja luennoitsijat olivat väljässä luentosalissa ja esimiehet osallistuivat koulutukseen etänä Teamsin välityksellä. Ei kaikkea voi jättää hamaan tulevaisuuteen: nyt tehdään niillä pelimerkeillä mitä meillä on, Kantanen summaa.

Alueellisen jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja, professori Heikki Löppönen on myös tyytyväinen tilanteeseen-

– Asiat etenevät, kun meillä on rohkeita ihmisiä mukana tekemässä työtä erikoislääkärikoulutuksen eteen, Löppönen kommentoi.

KOVA-lääkäriksi pitkän kokemuksen kautta

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Tuija Kokkonen toteaa, että riittävä kokemus omasta erikoisalasta ja ohjaamisesta sekä erityisesti kiinnostus asioiden kehittämistä kohtaan sai hänet hakeutumaan koulutusvastuulääkärin pestiin.

Kokkonen on tyytyväinen anestesiologian ja tehohoidon klinikan tavoitteisiin parantaa erikoislääkärikoulutusta monella eri tavalla. KOVA-lääkäritoimintaan osallistuminen on niistä yksi.

Muita KOVA-lääkäripilottiin osallistuvia aloja KYSillä ovat: kardiologia, korva- nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, naistentaudit, radiologia, sisätaudit, yleislääketiede ja hammaslääketiede. Tavoitteena on saada KOVA-lääkärit myös akuuttilääketieteen ja vatsaelinkirurgian erikoisaloille.

Vasemmalta koulutussuunnittelija Maria Luojus, Prof Pekka Jäkälä, Prof Heikki Löppönen, aluekoordinaattori Anne-Mari Kantanen, aluekoordinaattori Johanna Rellman, KOVA-lääkärit Mervi Tiihonen, Anna Säisä, Tuija Kokkonen, Veli Vartiainen, Erikka Holopainen, Arja Sipinen, Maria Heikkinen ja Pertti Jääskeläinen.