Takaisin

Tiedote hoitotyön ja kuntoutuksen opiskelijoiden harjoitteluiden järjestämisestä keväällä 2020 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

COVID-19 –tartuntatautipandemian takia kevään 2020 jo meneillään oleviin sekä tuleviin harjoittelujaksoihin tulee muutoksia. Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti ja valmiuslain soveltamisen nojalla hoitotyön ja kuntoutuksen opiskelijoiden harjoittelujaksoja rajataan keskiviikosta 18.3.2020 alkaen seuraavasti:

  • Potilastyössä tapahtuvat, suunnitellut ja oppilaitosten vahvistamat suuntaavat/syventävät harjoittelujaksot voidaan toteuttaa. Linjaus perustuu siihen, että em. vaiheen opiskelijat voivat Valviran ohjeistuksen mukaisesti toimia tarvittaessa sijaistehtävissä, mikä voi osoittautua tarpeelliseksi terveydenhuollonhenkilöstön turvaamiseksi COVID-19 pandemian aikana
  • Sairaanhoitopiiri, Savonia ammattikorkeakoulu ja DIAKin Pieksämäen yksikkö ovat sopineet, että em. kriteerit täyttävien opiskelijoiden harjoittelujaksot voidaan muuttaa tilanteen niin edellyttäessä palvelussuhteeksi edellyttäen opiskelijan suostumusta tähän
  • Kaikki perus-/keskivaiheen harjoittelut keskeytetään
  • Kansainvälisten ja Nursing Degree Program -opiskelijoiden harjoittelut keskeytetään
  • Uusia varauksia peruuntuneiden tilalle ei oteta vastaan keväälle 2020
  • Yhden työvuoron tai -päivän kestäviä harjoitteluja ei toteuteta ja opiskelijoiden harjoittelut toteutetaan vain siinä yksikössä, jonne harjoittelupaikkavaraus on tehty.

 

Lisätietoa liitteessä (PDF - päivitetty 2.4.2020) ja sähköpostilla klinikkaopettajat@kuh.fi