Takaisin

PSSHP:lle tunnustusta ympäristövastuullisesta toiminnasta

Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä on myöntänyt Viksu Kuopio –tunnuksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille, Kiinteistö-KYSille ja Kuopion kaupunginkirjastolle osoituksena vaikuttavasta ja näkyvästä työstä resurssiviisauden edistämiseksi. Ehdokkaita tunnuksen saajiksi oli kaikkiaan kuusi.

Kuopion kaupungin 1-2 kertaan vuodessa jaettava Viksu Kuopio –tunnus voidaan myöntää organisaatioille tai yhteisöille, jotka ovat teoillaan parantaneet ympäristövastuullisuuttaan. Tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia resurssiviisaisiin tekoihin, kuten päästöjen ja jätteiden vähentämiseen, energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön, viisaan liikkumisen edistämiseen sekä tehdyistä toimenpiteistä tiedottamiseen.

Tunnustuksen saamisen kriteereinä oli, että organisaatio on ottanut resurssiviisauden osaksi omaa toimintaansa, organisaatiossa on nimetty resurssiviisaudesta tai ympäristöstä vastaava vastuuhenkilö, organisaatio on tehnyt alkukartoituksen ja määritellyt kehittämistoimenpiteet sekä tehnyt resurssiviisautta edistäviä tekoja ja viestinyt niistä aktiivisesti.

- Olemme tehneet tuloksekasta ja näkyvää työtä jo vuosia, KYSin ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Esko Vanninen tiivistää. –Meillä on muun muassa ympäristöohjelma, jätteiden lajitteluohjeet, parannamme materiaalikiertoja ja edistämme aktiivisesti uusiomateriaalinen hyötykäyttöä, viestimme aktiivisesti työntekijöillemme ympäristövastuullisuudesta ja kannustamme henkilöstöä viisaaseen liikkumiseen.

KYSin vs. kiinteistöjohtaja Hannu Lahden mukaan KYS tekee lisäksi pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi.

- Tästä esimerkkinä vuonna 2016 käyttöönotetut aurinkopaneelit ja liittyminen Kuopion Energian rakentamaan kaukojäähdytysputkistoon vuonna 2019.

Kaukojäähdytys on ympäristöystävällistä jäähdytystä, jossa hyödynnetään Kallaveden syvänteistä saatavaa kylmää vettä.

-Kaukojäähdytyksen hyödyntäminen on KYSille vastuullinen valinta – se pienentää ympäristön kuormitusta verrattuna perinteisiin jäähdytysratkaisuihin. Lisäksi ylijäämälämpöä hyödynnetään alueen kaukolämmön tuotannossa.

 - Energiatehokkuudessa on menty koko ajan parempaan suuntaan. Olemme esimerkiksi tehneet laajoja uudisrakentamis- ja suunnitteluhankkeita, joissa on määrätietoisesti tehostettu energiankäyttöä, Lahti toteaa.

Resurssiviisas Kuopio pähkinänkuoressa

Kuopion strategian yksi päätavoitteista on Resurssiviisas Kuopio. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Kuopion tavoitteina on olla jätteetön, päästötön, kestävän kulutuksen ja hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Lisätietoja Kuopion kaupungin sivuilta:

Kolmelle toimijalle Viksu Kuopio –tunnus ympäristövastuullisesta toiminnasta

Viksu Kuopio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja: tutkimus- ja innovaatiojohtaja Esko Vanninen, p. 044 711 3265

vs. kiinteistöjohtaja Hannu Lahti, p. 044 711 3691