Takaisin

Koronanyrkki: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset 15.12.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ollaan kokonaisuutena edelleen COVID-epidemian perustasolla. Sen sijaan Varkauden perusterveydenhuollon kuntayhtymässä tilanne on edennyt kiihtymisvaiheeseen. 

Alueellinen COVID-19-työryhmä (”koronanyrkki”) päätyi kokouksessaan 14.12.2020 suosittamaan epidemian torjuntaan liittyvää ohjeistusta ennakoivasti:

Voimassa olevat alueelliset suositukset 15.12.2020 alkaen

Kasvomaskisuositus säilyy ennallaan: maskia kannattaa käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Alueellinen työryhmä suosittelee, että maskia käytetään aktiivisesti varsinkin sisätiloissa silloin, kun turvavälejä ei voida käytännössä noudattaa kuten aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa sekä julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Myös kouluissa ja oppilaitoksissa yläkoulusta alkaen olisi hyvä käyttää maskia. Erityisesti Varkauden alueella maskia suositellaan käytettäväksi myös yläasteella ja perusopetuksen henkilökunnan toimesta.

THL:n ohjeen mukaiset kiihtymisvaiheen maskisuositukset kannattaa ottaa käyttöön jo ennakkoon: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

Kokoontumiset ja matkustaminen

Itä-Suomen AVI:n määräyksestä 2.12.2020 alkaen sallitaan vain alle 50 hengen yleisötilaisuudet. Varkauden alueelle nyrkki suosittaa, ettei yli 20 hengen tilaisuuksia järjestettäisi.

Tämän rajoituksen lisäksi suositellaan, ettei myöskään yksityisitilaisuuksissa (perhejuhlat ja joulun vietto) järjestettäisi isoja juhlia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää riskiryhmiin kuuluvien suojaamiseen tartunnalta sekä kotona, että vanhusten asumispalveluyksiköissä.

Vaikka oman alueemme epidemiologinen tilanne on tällä hetkellä hyvä, se voi äkillisesti huonontua. Tuleva joulun aika väistämättä lisää matkustelua ja riski epidemian leviämiselle kasvaa. Matkustamista leviämisvaiheen alueille ja sieltä Pohjois-Savoon tulee nyt harkita hyvin tarkasti, jotta epidemia ei leviäisi räjähdysmäisesti myös Pohjois-Savossa heti pyhien jälkeen. Riskiryhmiin kuuluvien tapaamisia olisi hyvä harkita siirrettäväksi ensi vuoden puolelle.

Muut suositukset

Nyrkin kokouksessa otettiin esille myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden henkilöstön riittävyys, mikäli tapahtuu joukkoaltistumisia. Yksiköitä pyydetään päivittämään toimintasuunnitelmansa tältä osin. Tähän asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Alueellinen nyrkki tähdentää edelleen, että harrastustoiminta tulisi järjestää siten, että osallistujat voivat välttää lähikontaktin. Harkinnan mukaan harrastustoiminta suositellaan tarvittaessa keskeytettäväksi, mikäli tartuntoja on todettu.

Ravitsemusliikkeiden toiminnan rajoituksista päättää valtioneuvosto STM:n esityksestä.