Takaisin

KYSille ensi vuonna 67 uutta vakanssia

Valtuuston ja hallituksen päätöksiä 11.12.2017

KYSille ensi vuonna 67 uutta vakanssia

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi taloussuunnitelman vuosille 2018-2020. Sen mukaisesti KYS pystyy lisäämään henkilöstöään ensi vuonna 67 vakanssilla.

Lisähenkilöstön turvin KYS pystyy pitämään erikoissairaanhoidon korkeaa osaamistaan ja kilpailukykyään yllä sekä samalla saavuttamaan ulkokuntamyynnin kasvutavoitteet.

Tänä vuonna KYSin ulkokuntamyynti tuo maakuntaan noin 80 M€ ja ensi vuonna valtuusto on asettanut sille 6 % eli 5 M€:n kasvutavoitteen.

Ensi vuonna jäsenkuntien maksuosuudet ovat 311,8 M€, mikä on 2 % eli 6,1 M€ enemmän kuin tänä vuonna.

         - Joudumme nostamaan jäsenkuntien maksuosuuksia hieman suunnitellusta, koska tarvitsemme lisää rahoitusta päivystyksen parempaan resursointiin ja hoitotakuussa pysymiseen. Myös leikkausten keskittämisasetus tuo meille lisää potilaita, mikä edellyttää lisää henkilökuntaa, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2018 ovat yhteensä 435,2 M€ ilman Kysteriä. Toimintatuotot ovat 461,8 M€. Talousarvion vuosikate on 25,1 M€ euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 25,2 M€.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 46,7 M€. Siitä rakennusinvestoinnit ovat 29,8 M€. Potilasmaksutuloja arvioidaan kertyvän 16,8 M€.

Ensi vuodelle on tavoitteena saada kokoon 2 M€:n ylijäämä, jolla lyhennetään aikaisempina vuosina kertynyttä alijäämää.

UNA asiakas- ja potilastietojärjestelmät

Valtuusto päätti, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri liittyy osakkaaksi  UNA Oy-yhtiöön ja on siten mukana muun muassa UNA-yhteistyön asiakas- ja potilastietojärjestelmän ytimen hankinnassa.

UNA-hanke tähtää valtakunnallisen asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamiseen. Hankkeessa ovat mukana lähes kaikki Suomen sairaanhoitopiirit, muun muassa kaikki yliopistosairaanhoitopiirit lukuun ottamatta Uudenmaan sairaanhoitopiiriä.

UNA-yhteistyön ja hankintojen toteuttamiseksi ja nopeuttamiseksi perustetaan nyt sairaanhoitopiirien omistama osakeyhtiö. UNA Oy:ssä on mukana myös valtion omistama SoteDigi Oy.

Ensi töikseen UNA Oy hankkii asiakas- ja potilastietojärjestelmille ytimen, jonka kustannukset Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osalta vuosina 2018 -2020 ovat 1,95 M€. 

 

 

Hallituksen päätöksiä 11.12.2017

Lausunto valinnanvapauslakiesityksestä

Sairaanhoitopiirin hallitus suhtautui melko kriittisesti moniin asiakkaan valinnanvapautta koskeviin kohtiin, joita hallituksen antamassa uudessa lakiluonnoksessa on esillä. Sosiaali-ja terveysministeriö on pyytänyt lakiluonnoksesta sairaanhoitopiiriltä lausunnon 15.12. mennessä.

Hallitus ilmaisi huolensa siitä, että valinnanvapaus hallituksen esittämässä muodossa saattaa heikentää julkisen liikelaitoksen palvelukykyä erityisesti ympärivuorokautisessa päivystyksessä ja monissa viranomaistehtävissä. KYS muodostaa suurimman osan Pohjois-Savon maakuntaan perustettavasta liikelaitoksesta.

Sairaanhoitopiirin lausunnon mukaan liikelaitokselle olisi myös taattava mahdollisuus tarjota palveluitaan asiakasseteleitä käyttäville asiakkaille.  Lisäksi sairaanhoitopiirin lausunnossa kiinnitettiin huomiota palvelujen järjestäjän ja tuottajan selkiintymättömiin rooleihin. Lakiesityksessä tuottajalle eli liikelaitokselle on esimerkiksi esitetty selkeästi järjestäjälle eli maakunnalle kuuluvia tehtäviä.

Sairaanhoitopiiri piti lausunnossaan myös tärkeänä sitä, että sairaalan tukipalveluyhtiöiden tai liikelaitosten pitäisi pystyä tarjoamaan palveluitaan myös maakunnan hyväksymille yksityisille palveluntuottajille eli laajemmille markkinoille kuin lausunnolla oleva lakiesitys sallisi.

Uusi Sydän -rakennushankkeen päätoteuttaja

Sairaanhoitopiirin hallitus valitsi KYSin uudistusohjelman eli Uusi Sydän -rakennushankkeen päätoteuttajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Rakennusliike Lapti Oy:n.

Oululaisen Lapti-konsernin muodostavat emoyhtiö Rakennusliike Lapti Oy sekä talotekniikkaan keskittynyt Nuotek Oy ja urakointiyhtiö Lapcon Oy. Konserni rakentaa asuntoja, toimitiloja sekä terveydenhoito- ja hoivakiinteistöjä. Asuntorakentamisen ohella Lapti-konserni on Suomen johtavia hoivakiinteistöjen rakentajia. Viime vuonna Lapti-konsernin liikevaihto oli 159 M€ ja sillä oli 390 työntekijää.

Vuosina 2018-2025 ja yhteensä 165 M€:a maksava Uusi Sydän -hanke toteutetaan allianssi-yhteistyöhankkeena, jossa pääurakoitsija, suunnitteluryhmä ja tilaaja vastaavat yhdessä hankkeen kehitys- ja rakennusvaiheista.